🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

praski

Cite this page as:"praski". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_praski (accessed 22 Jul. 2024).
 
Meaning:“fear”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:prosko
Lexeme variants:praski; prasky
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating

Paradigm

sgpldu
nompraskipraskintu
voc
accpraskipraskintu
gen
locpraskiyaṃ
comit
instpraskiyo
abl
perlpraskiyā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

prasky

1A 61 a4; /// prasky aräṣ ; lwāśśi okāk

praski

1A 1 a4 tsraṣiśśi ; praski naṣ : tämyo kāsu
2A 16 b2– pra – – ·l· praski oki ṣoma-kälyme kälymāṃ smimāṃ
3A 44 a4/// a4āsluneyā praski /// a5 k nakät
4A 55 a5lotañ ; pātrukaṃ ; praski arseñc : yetuṣ tsārot
5A 69 a2puk klopäntw(ä)ṣ ; sn(e) praski ; śaśyu pältskum «:»
6A 75 a6kāswac a6(plu) /// praski naṣ : wpäss ats
7A 78 a4lkāl ; kucäṣ ne pra(s)ki ; n(e)ñc(i) tāṣ :
8A 110 b5brahmadattes lānt ālakäñcaṃ (yäsluntäṣ) (pra)b6(ski) (tāk) /// (ypeṣinäṣ) (wra)saśśi
9A 128 and 130 b4/// kuyal tu nande praski aräṣtār märtār śol
10A 128 and 130 b4śol tāpärk ymār wrasaśś(i) (pra)sk(i) /// (ño)b5 näṣ na
11A 229 b5; omäskeṃ «:» śla praski nu ypeñc ; onmiṃ
12A 262 b8prākär prosanträ • prākär praski arsanträ • pä ///
13A 295 b1kalkaṣtämyo omäskuney(ä)ṣ praski arṣäl k· – ·ñ·
14A 359 a3prekṣamāṇa । caṣ a3 praski wlaluneyaṃ lkāmāṃ । upaniśrayāśu
15A 385 b4: saṃvego nirvitpraski mrosklune träṅkträ : yasmiṃ
16A 449.a b1/// · puk śla prask(i) /// b2 /// ṣmā
17THT 3334 a2/// a2 /// tu praski – /// a3
18YQ II.7 a8/// ; pukis was praski ; arṣäntāñ : 2
19YQ N.3 b6b6 /// praski arṣä(l) ///
20YQ N.5 b1yāmluneyā prākrä prosaṃträ prākrä praski arsa(nträ) /// b2 ///