🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

was

Cite this page as:"was". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_was (accessed 24 Jun. 2024).
 
Meaning:“I, me”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TA
Equivalent in TB:ñäś
Lexeme variants:was
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomnäṣ, ñuk, nṣ-äkkwas, was-äk
voc
accnäṣ, ñuk, nṣ-äkkwas, was-äk
gennāñi, ñiwasäṃ
locnṣaṃ, nṣan-äkwasaṃ
comitnṣaśśäl
inst
ablnṣäṣ, ñukäṣwasäṣ
perlnṣāwasā, wasā-k
allnṣac, ñukacwasac
caus

Lexeme family

Occurrences

was

1A 15 a1 (nu)a1(na-)k ālam-wcac träṅkiñc was tṣaṃ pācri ṣñi kākropunt
2A 15 a3wärce äntā (ne) a3 (wa)s ālu ype kälkāmäs tmann
3A 15 a3weñlune kärsāl tāṣ tämyo was ṣñia4 – –
4A 41 b41 /// b4 mosaṃ was puk rinä(smāṃ) /// b5
5A 41 b5cesmi mosaṃ m= āṣāṃ was a… /// b6 kucyone
6A 44 b3ākärnunt aśä(nyo) /// b3 was āṣānik ṣpä(t) /// (mä)b4nwā
7A 60 b51 ॥ puk wäknā was ākāl ritāmtär tāne tu
8A 62 a3āṣānik : puk täm was ṣru;a4(maṣ) /// t
9A 72 a2/// sne plā wlamträ was tāloṣ sekaṣ-äm śwāl – – –
10A 73 b2 17σ /// l was : āñmäṣ lyutār ;
11A 85 b2m naṣ kus ne was wunäṣṣ āl· /// b3
12A 95 a612σ /// ; was nu skenat ; mäṅkässi
13A 121 a1 a1 /// was sem yāmuṣ : lwākaṃ
14A 121 b4(saṃ)sāraṃ sparcwmāṃ kuc ne was wärpā b5 ///
15A 169 a3ko /// a3 cär was ākṣiññams-äm – – – – ñomā śākkiṣi
16A 215 b3: kuyall aśśi täṣ was vaiśravaṃ wäl ptāñkät käṣyāp
17A 232 a2pältsäkk ; arñantar ; was pe nuṃ tm-äk ;
18A 253 b5b5 (na)ṣt«†ä» ; mar was präṅkäṣt ; purpār pyāpi
19A 253 b7kāpñe ; can-äk tuṅk was ; kälpīmträ : träṅkmāṃ
20A 263 a8/// a8 ñc tṣaṃ was āṣānik ·i /// b1
21A 263 b3tämyo tu purpār mar was āmpi /// b4 – –
22A 266 b6lāṃtssac /// b6 l was raryuräṣ waṣtäṣ läc :
23A 266 b7pe /// b7 ñc was penu cwāk särki pont
24A 270 a4päkl(ār) m(e)trak kuc ne was asaṃkhyea5(saṃ) (kalpsaṃ) /// (puttiśparṣināṃ)
25A 279 a3m lyalypäntu kucyo ne was metrakṣināṃ o /// a4
26A 288 b3॥ (sātagiri) (träṅkäṣ) (picäs) (was) (kuc) (ne) (waiśravaṃ) (wä)b4l
27A 288 b4metrak śmäṣ täpreṃ parmā was p(t)ā(ñkät) (käṣṣiṃ) (lkāluneṣiṃ) (ākālyo)
28A 296 a6/// a6 kärsoräṣ rinäṣtār was yātiś-śi ā /// (kä)a7rparäṃnyo
29A 297 a4c • kuyal was ārśo-k camā särki waṣtäṣ
30A 300 a1– āly· k träṅkiñc was p«a/e»nu śākyamu – – – – – – – mäs
31A 300 a3– r ālṣāt-äm cesmi-k was ā – – ·m· nt
32A 300 b3b3 /// was ; saṃ wra«ṃ» ṣtmoñcäs
33A 300 b5nātäk tämne ṣe kāruṇik was neṣ śākyamunis śāsnaśśa… b6
34A 303 a5(mai)treyasamit postäk śpālmeṃ pekamät was pukis a6 /// oppatyuti
35A 311 a4krant śāsnaṃ ; kälpāmät was ; oñi cmol :
36A 340 a4klop caṣ ; k(aśśiñ) (was) (70-8) (we) (koṭikarṇe) ;
37A 340 a6tāpärk ; śwātsiyis ñom wa(s) ; (mākk) (at)s klyoṣāmäs
38A 340 b1entsyo y(ā)munt ; lyalypäntwā (was) ; (pretañ) (kucäṣ) tñi
39A 341 a4kāruṇik nātäk ; «†k»kaśśiñ was a(ryu) /// 15σ 10σ
40A 341 b9; pācar mācar ; was lo kāsū ; ptas
41A 342 a5 śkaṃ nātäk ; was cämplye ; tñ= erkātune
42A 342 b3brā(māṃ) e(pe) ne was entsaträ was taṃne
43A 342 b3 ne was entsaträ was taṃne wkäṃnyo nātkis
44A 348 a4a4 /// nāṃ kapśiñño was cwac śmi a5 ///
45A 349 a2s caṣ krant pñi was wil lun· /// a3
46THT 2204.h b1/// b1 /// was – ///
47YQ I.1 a5 (॥) (sātāgiri) (trä)ṅkäṣ p(i)cäs was kuc ne waiśravaṃ wäl
48YQ I.1 a6metrak śmaṣ täpreṃ parmā was ptāñkät käṣṣiṃ lkālune – –
49YQ I.4 b2säs koṃñkät wmāluneyaṃ yäṣ was penu ṣñi ṣñi wṣeṃñesac
50YQ I.7 a2 (:) (kuyall) (aśśi) (täṣ) (was) (vaiśravaṃ) (wäl) (ptāñkät) (käṣ)y(ā)p
51YQ II.6 a5onu naṣt ; ānāsās was ; ke aśśi ;
52YQ II.6 a7 (:) (kā)ru(ṃ)ṣinäs ; lotksaṃ was ; opyāc klitār ;
53YQ II.7 a8 /// ; pukis was praski ; arṣäntāñ :
54YQ II.12 b6täṣ tñi kus ne was upādhyāy caṣäk wram āksib7(ssi)
55YQ II.15 a2; ypamtär-ci ; mar was märsit ; tskitār-äm ;
56YQ III.3 a6 /// tämyo mar was śārwres śākkeśśi rakeyā märkampal
57YQ III.3 a7ke tkaṃsaṃ säs tsälpont was nasamäs a8 ///
58YQ III.3 a8a8 /// kakmunt wasnaṣ nu
59YQ III.3 a8nākäñtär tämyo pic-äkk ats was märkampal klyob1(ssi) /// (śākkeṣi)nāñ
60YQ III.11 a7 /// (pukkā)kāc cesmi was ārts koṃ yärk pyāmäs