🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

klitār

Cite this page as:"klitār". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_klitār (accessed 13 Jun. 2024).
 
Meaning:“to lead, bring”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:kälā-
Lexeme variants:klitār
 
Person:second
Number:singular
Tense/Mood:optative
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:subjunctive
Stem class:5
Valency:transitive
Voice:middle

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1kalam-ciklāmār
2klitār, klātārklācär
3kliṣkleñc, kleñ-ciklātär

Lexeme family

Occurrences

klitār

1A 67 b6puttiśparäṃ näṣ penu opyācklitārtäpreṃ wewñuräṣ wlāñkät tmā-k
2YQ II.6 a7lotksaṃ was ; opyācklitār; mar tm-äkyo-k ;