🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

wlāñkät

Cite this page as:"wlāñkät". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_wlāñkät (accessed 21 May 2024).
 
Meaning:“god-king, Indra”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ylai-ñäkte
Lexeme variants:wlāñkät; wlāṃñkät
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomwlāñkätwlāṃñäktañ
voc
acc
genwlāṃñäktes
loc
comitwlāṃñäktaśśäl
inst
ablwlāññäktäṣṣ
perlwlāññäktā
allwlāññäktac
caus

Lexeme family

Occurrences

wlāṃñkät

1A 264 b5/// (ka)b5klyuṣuräṣ ñäkci wälwlāṃñkätkātkmā(ṃ) nāṃtsu ñäkciṃ kropaśś(äl)
2A 265 a6/// a6lyi tsaränyowlāṃñkätträṅkäṣ toṣ bodhisatvāp waṣtu
3A 346 b2: 1 ॥ tmäṣwlāṃñkätaurabhripub3rveṃ ñäktac kātse kälkoräṣ
4THT 1145 a1a1/// ·r·wlā(ṃ)ñkätku /// a2///

wlāñkät

1A 36 a2…t nu ñäkci wälwlāñkät/// (tämne) a3pat
2A 67 a1tpär pramtär : 1wlāñkätträṅkäṣ kalkam näṣ camac
3A 67 a2ākāl ṣeṣtmäṣwlāñkätepreraṃ nankuräṣ bodhisatvāp anaprä
4A 67 b4kācke kātäktmäṣwlāñkätṣakk atsek ptāñkät kātkaläṃ
5A 67 b6opyāc klitār täpreṃ wewñuräṣwlāñkättmā-k nakät
6A 73 a3r ; raryuräṣ ;wlāñkätkakmu ; airāvaṃ ;
7A 77 a3tāk mä(nt) pat nuwlāñkätbodhisatvānac kanwenā lyäm
8A 114 a2taṃne wkänyo sämwlāñkättām ṣom praṣtaṃ ṣāmnuneyac
9A 114 b3nuna-k kupre newlāñkätparijātträ ñ(ä)kciṃ ṣtāmac śmäṣ
10A 215 b6/// m ñkät śkaṃwlāñkätśaśärswlāñkät śkaṃ
11A 215 b6śkaṃ wlāñkät śaśärswlāñkätśkaṃ vai /// b7
12A 287 and 259 b5kropaśśäl sunirmite saṃtuṣite suyāmewlāb6(ñkät)(śla) (śtwar) (ñäkcinäs) (lāñc)äs
13A 312 b1kāmadhātuṣiñi penu śtwar lāṃśwlāñkätsuyāmeṃ saṃtuṣiteṃ su(nirmāṇaratiṃśäl) (yeñc)
14A 399.11 b1/// ॥ tmäṣwlā(ñkät)///
15THT 2073 a1a1///wlāñkätna /// a2
16YQ I.7 a5bram ñkät śkaṃwlāñkätśaśärs wlāñkät śkaṃ a6
17YQ I.7 a5ñkät śkaṃ wlāñkät śaśärswlāñkätśkaṃ a6(vaiśravaṃ)
18YQ I.8 b6sarkäṣ gautam koträb6(ṣ) ///w(l)āñ(kä)t(n)aṣ cami nu lānt
19YQ II.8 b1āṣānik : 2 ॥wlāñkätträṅkäṣ ṣokyo nu ptāñkät
20YQ II.15 a4ṣāmañi weṣaśśäl rituwlāñkätträa5(ṅkäṣ) /// (kā)tkmāṃ nātsu