🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

toṣ

Cite this page as:"toṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_toṣ (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:toṣ
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:feminine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

toṣ

1A 39 a4elune(yis) /// a4 …ne toṣ päñ ṣurmant pu… ///
2A 78 b2(śa)rwañ (l)ā(ntac) träṅkiñc nātäk toṣ wasäṃ śā – – – – – – – – – – b3
3A 109 b6ṣ(t)āmäntu ; klyanträ nu toṣ tswo : mäṃt ne
4A 162 a2mäṣ sākät klyanträtoṣ pe /// a3 ///
5A 188 a4a4 – ss okoyā toṣ wsā /// a5 ṣ«†ä»
6A 265 a6lyi tsaränyo wlāṃñkät träṅkäṣ toṣ bodhisatvāp waṣtu mänt ne
7A 307 a2(pāpṣu) (ṣe)ṣ sās kapśañi toṣ taryāk-we-pi lakṣañi oko nāṃtsunt
8A 318 and 319 b5vidyādhareśśi lā(nt) /// (kuya)b5lte toṣ tri-wäknā lāñci-waṣtantu ///
9A 318 and 319 b5/// …ñcä(ṃ)n okitoṣ penu tri lāntsañ (tri-)w(ä)knā
10A 374 a9ne : triciwarikune : toṣ ṣo a10 /// n·
11THT 1140 b1b1 /// kosne nu toṣ tri wramäṃ ṣya(k) ///
12THT 1477.b a4/// tāka-ṃ kuc ne toṣ – /// a5 ///
13YQ I.5 a2brāmnaa2(c) /// (paiṅ)g(i)k(e) träṅkäṣ toṣ upādhyāy waṣtu tsälpia3(ñc) ///
14YQ I.7 b2b2 /// toṣ bādhari brāmne waṣtu
15YQ II.5 a5(pärwā)naṃ 30-2 kupre ne toṣ camī taryāk wepi ṣotreyäntu
16YQ II.10 b4: taryāk we pi toṣ ; śāwaṃ ṣotreytu ;
17YQ II.11 b7niṣkramāntaṃśtwar toṣ kārmeb8(yäntu) ; 11σ 12σ
18YQ III.8 b1p(i)ssaṅk penuṣpät toṣ ānand pissaṅkaṃ kälkont elant