🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kälkoräṣ

Cite this page as:"kälkoräṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kälkoräṣ (accessed 24 Jul. 2024).
 
Meaning:“going”
Word class:noun
Language:TA
Lexeme variants:kälkoräṣ
 
Number:singular
Stem:preterite
Stem class:1
Case:ablative
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):

Paradigm

sgpldu
nomkälkor
voc
acckälkor
gen
loc
comit
inst
ablkälkoräṣ
perlkälkorā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

kälkoräṣ

1A 1 b1wraṃ opläṣ oplā kārnm(āṃ) (kälkorä)b2 päñ kursärwā ār«p/ṣ»lāsyo rarkusāṃ
2A 61 b6penu yleṃ kropac kātse kälkorä (ṣ)
3A 66 b6wram ṣñi ṣñi ypeyac kälkoräṣ lāñcäśśi ākṣiññār tmäṣ cem
4A 216 a21 ॥ a2 /// kälkoräṣ trä a3 /// kläsmāṃ
5A 261 b2/// b2 /// (kä)lk(oräṣ) upādhyāy pādharis caṣ wram
6A 326 b5b5 /// lāntac kātse kälkoräṣ träṅkäṣ /// b6 ///
7A 346 b3wlāṃñkät aurabhripub3rveṃ ñäktac kātse kälkoräṣ träṅkäṣ yātälwāts naṣt aub4rabhri
8THT 1483.b a2/// a2 /// s· kälkoräṣ träṅkäṣ ā /// a3