🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

lāntac

Cite this page as:"lāntac". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_lāntac (accessed 24 Jul. 2024).
 
Meaning:“king”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:walo
Lexeme variants:lāntac
 
Number:singular
Case:allative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomwällāñc
voc
acclāntlāñcäs
genlāñcäśśi
loclāntaṃ
comitlāntaśśällāñcsaśśäl
instlāntyolāñcäsyo
abllāntäṣ
perllāntālāñcsā
alllāntaclāñcsac
caus

Lexeme family

Occurrences

lāntac

1A 9 a3tmäṣ yaṃtrācāre käṣṣi lānt«a»c kälk cam wram lānt
2A 16 a4a4 po(ṃ)ś lāntac kakmuṣ lānt pälkoräṣ lāñci
3A 66 a6a6 /// (tmä)ṣ lāntac träṅkäṣ nātäk taṃ ṣurmaṣ
4A 71 a4tmäṣ a4 /// pkäntā lāntac träṅkiñc nātäk tṣaṃ
5A 72 b6ṣ· ām ṣñi yāśśi lāntac kanwenā – – – –
6A 74 a4tuṅka4 /// lāntac träṅkiñc nātäk kupre ne
7A 78 b2kaklyuṣuräṣ – – (śa)rwañ (l)ā(ntac) träṅkiñc nātäk toṣ wasäṃ
8A 97 b4cem vāsiṣṭhenäṣṣ aci riṣaki lāntac weñārdeb5(vadattenaṃ) 20σ
9A 147 b6lmoräṣ śla poto oki lāntac träṅkä
10A 326 b5pācar /// b5 /// lāntac kātse kälkoräṣ träṅkäṣ ///
11A 342 a3yokmaṃc ṣtmoräṣ śla wäktasurñe lāntaa4c«†ä» träṅk(iñc)phull(enaṃ)
12A 395 a4priyadattes eṃtsālune prasenaji a4 lāntac wālune mācri pācri pkā-k
13A 399.10 a2·y· /// a2 /// lāntac trä(ṅkäṣ) /// b1 ///
14A 431 a6a6 /// mālyīkā prasenaji lāntac we nātäk«†ä» säs (wa)rwiśke
15A 431 b4wāworäṣ /// b4 /// lāntac kāmat cam wäryo śkaṃ
16A 432 a4a4 /// kā prasenaji lāntac we (nā)täk nāñi warwiśke
17A 432 a6t· /// a6 /// lānta(c) we päklyoṣ nātäk ta
18THT 1531 a1a1 /// – ok lāntac – /// a2 ///
19YQ II.3 a4kākkurā ; riṣakäśśi ; lāntac ytsi : 1 ॥