Announcements

aci

Cite this page as:"aci". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_aci (accessed 01 Mar. 2024).
 
Meaning:“1) (pp.abl.) ‘beginning with ... up to’ (Skt. ādi); 2) (prev.) ‘hither’; 3) adv. ‘hither’ [B ecce]”
Word class:uninflected
Word subclass:preposition
Language:TA
Equivalent in TB:ecce
Lexeme variants:aci
 

Lexeme family

  • aci

Commentary

Translation by Carling et al. 2009: 1) (pp.abl.) ‘beginning with ... up to’ (Skt. ādi); 2) (prev.) ‘hither’; 3) adv. ‘hither’ [B ecce]

Occurrences

aci

1A 4 a4 äntāṃ tkanā ne säm tsmār kärkñäṣ tmäṣṣacikro(ś) a5(tka)naṃ lok
2A 4 a6tmäṣṣacinunak kroś oksiṣ
3A 4 nunak {n/t}mā kākoräṣ (tmäṣṣ)(aci)b1(nunak) kroś
4A 18 b6tmäṣṣaci pñiṣinās sambhārntu kropnmāṃ okāk tricäṃ gaṇitasthānaṃ
5A 54 a1tmäṣṣacikalpasyo tmis oko wärpnā(tär)
6A 54 a2mā konac porac pälkāṣluneyäṣṣa(ci)///
7A 54 a3mā penu śaṅkh gorocanäṣṣacim· ///
8A 61 b3ṅkā näṣ ; tṣäṣṣaci; mā śkaṃ wark
9A 72 a5kä devadattenäṣṣaci yleṃ krop camä(-k) wram śärsäsmāṃ a6///
10A 80 b5sām nu tatmur(ä)ṣṣaciptāñkä b6///
11A 97 b4cem vāsiṣṭhenäṣṣaciriṣaki lāntac weñār
12A 108 b6(v)aidhikäṣṣaciśāsträntu āklu
13A 115 b6b6/// yiñc devadattānäṣṣacipäñ känt mäśkitāñ penu
14A 120 b1wtā lāntäṣṣaci– – ś ś· –
15A 175 b2/// b2/// (na)ndenäṣṣaciletkār ṣāmnāśśi yärka ///
16A 177 a1ṣälypä wsaṃ sepal mäśśuntäṣṣac(i)tsänträntu /// a2///
17A 184 b6siddhā b6/// rāhulānäṣṣaciśākkiṣiñi
18A 199 a2a2t nu s(aṃ)jīwäṣṣaciñareyänt(w)ä(ṣ) /// a3pättāñkät
19A 205 b5b5/// saṃ kärsäṣṣaciwarsas /// b6///
20A 240 a4/// a4/// (a)surāsäṣṣaciwrasañ añu yāmūṣ toräṣ
21A 248 a4späṃtāluneyntu ; tampeytwäṣṣacib1; – – – – ;
22A 249 b3bram ñäktäṣṣaci; ñäktañ wras{i/a}śśi ;
23A 253 a4tmäṣṣacikoṃ koṃ āṣānikāṃ metrakäṃ lkātsi kumnäṣ
24A 289 b2tmaṃ penu bādhariṃ brāmnäb2(ṣṣ)(aci)///
25A 289 b8abhiṣekṣi tsopatsi o(pṣlyā) (tṣäṣṣ)(a)cipenu okāk (w)älts pu(klākā)
26A 302 a2sañ sūträṅ geyäṣṣaciśäk we pi wäknā
27A 302 a7aśup ānāpānasmṛtiyäṣṣaciplyas(k)eṃ – – – – – – – wawruṣ
28A 308 b4/// (virū)b4pākṣeṃ vaiśravaṃ lāntäṣṣaciā /// b5śaye
29A 311 a4mkältorāṣṣaci; krañcsac kātse ymāṃ
30A 312 a3 täm pälkoräṣ pänwo =kyaciñäktas napenä(śśi) (pä)lskan= tākar
31A 312 tmäṣ prasenajinäṣṣaciśāwe lāṃś bimba(sārä)a4ṣṣ aci
32A 312 a4aci śāwe lāṃś bimba(sārä)a4ṣṣaciwāskāñ lāś kälyme kälyme
33A 312 a5nu anātha«pi»ṇḍikāṃ ugreṃ luhasudattenäṣṣaci paräṃ kälpoṣ wāskāñ waṣt (lmo)a6ṣ koṭīśwarāñ
34A 312 a6kṣemāṃ mālikānäṣṣaciñäkcyāss oki kulewāsyo worpunt
35A 312 a7puraṇeṃ mäskarinäṣṣaci ṣñi ṣñi kāpālikās ulukes tāpases nigranthās parivrājkāsyo worpuṣ ṣäk tirtheñi käṣṣi(ñ)
36A 312 a8śuddhavāsätwäṣ śubhakṛts ābhāswar brahmalokäṣṣacirupadhatuṣiñi (ñäktañ) (yeñc) (ñäkta)b1śśi pättāññäktes añumāskiṣiṃ wram lkātsi
37A 312 b2citreṃ citrāṅganeṃ timburenäṣṣacikäntantuyo g(andharviñ) – – – – – b3
38A 312 b3śaci rāmbhānäṣṣacipenu korisyo ñäkcyāṃñ aptsaräntu kräntsonās pikārāsyo trikäsm(āṃ) (puk) (eṅkä)b4lsuñcäs wrasas ñäktaśśi pattāñkät lkātsi
39A 312 b4wlāññäktäṣṣaci; yeñc ñäkci(ñi) b5
40A 314 a5mā penu cem ;aciyeñc ; cam saṃṅkrāmaṃ
41A 334 a4kañcana /// a4näṣṣaciśāwe nākeñi l· – –
42A 338 a3/// a3/// abhidharmaṣṣacimärkampaläntu āklässi kä ///
43A 370 b5lāś viṣṇu mahiśvar skandhakumārenäṣṣaci• viki-okät-pi tāśśi nāñ
44A 384 b1vijñānäntu āśāwe mäskanträ rupäṣṣacipäñ āśāwe viṣey etssanträ
45A 385 b1ykorñeyis cämpluneyā pältsäk akäṣṣaciindriñ kuśal wramnäc b2
46A 437 b6/// (kā)ccapäs tsuri poräntāsäṣṣacilwā pärne ///
47A 454 b2··tu āktant kunt ksäṣṣaci• vi /// b3
48PK NS 3 a4– – – – trä : tmäṣṣaciśvātsi yoktsyā nesset yab1(l)
49YQ I.4 a8tāpärk näṣ tṣäṣṣaci sne träṅklune pältsäkyo ṣom wlalune pälko tām b1///
50YQ I.4 b4kus ne ñi tatmurāṣṣ acisäksäk pukli ṣolāb5(raṃ) ///
51YQ I.4 b5(ṣäptuk) (pukli)yäṣṣacikänt wiki puklyi ṣolāraṃ
52YQ I.9 a6(ā)rāḍeṃ udrakenäṣṣaciriṣakäśśi märkampal papräṅkuräṣ
53YQ II.5 b7ajiteṃ pracräṣṣaciśäk päñ pi manarkāsaśśäl
54YQ II.8 a3lānt watkurā nandeṃ upanandenäa3(ṣṣ)(aci)/// (lyā)s(e)ñc
55YQ II.8 virupākṣes lānt watkurā jalaprabhenäṣṣacia4///
56YQ II.9 a8(me)trak bodhisattu ajitenäṣṣaciśäk päñ pi manarkāsaśśäl
57YQ II.9 b2(rā)huṃ svarbhaṇuṃ vemacitrenäṣṣaciasureṃñi lāṃś piṅgaleṃ elabhadrenäṣṣ
58YQ II.9 asureṃñi lāṃś piṅgaleṃ elabhadrenäṣṣacib3(geñi) (lāṃś) /// (sne)
59YQ II.11 b5tmäṣ paiṅgikenäṣṣab6(ci)/// (ālko)n(t) (ti)r(th)eṣinās śāsträntwaṃ
60YQ II.12 a2 täm kaklyuṣuräṣ klyomänt metrakäṃ ajia2(tenäṣṣ)(aci)/// (sro)tāpattune • kus sakrädāgāmune • kus anāa3(gāmune)
61YQ II.15 a6tmäṣ paiṅgikeṃ lek tärkoräṣ ajitenäṣṣaciśäk śtwar pi manarkāñ
62YQ II.15 b2ptāñkät käṣṣi klyomänt metrab2(knäṣṣ)(aci)///
63YQ II.15 b6(ū)rbilvā kāśyapnäṣṣacivaineṣinäs yātñmār
64YQ III.3 a3tanäṣṣaciyasäṃ käntantuyo siddhārthe nākmant
65YQ III.8 a2sām näṣ mkältorāṣṣaciwkäṃ wäknā a3
66YQ III.10 b4äntā ne śāriputrāṃ maudgalyāyanäṣṣaciārāntāb5(ñ)

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.