🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

poñś

Cite this page as:"poñś". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_poñś (accessed 19 Jun. 2024).
 
Meaning:“all, every, each, complete(ly), total(ly), everyone, all (people/things)”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:po
Lexeme variants:poñś; poṃś; poś
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):-ñcäṃ
Nom. pl. (masc.):-ñś

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nompukpukpoñś, pukpont, puk
voc
accpoñcäṃ, pukpontsāṃ, pukpoñcäs, pukpont, puk
genpukispukispukispontāśśi, pukis
locpukaṃpukaṃpukaṃpukaṃ
comitpkaśśälpkaśśälpkaśśälpkaśśäl
instpukyopukyopukyopukyo
ablpukäṣpukäṣpukäṣpukäṣ
perlpu, pukā-k, pukā-kpu, pukā-k, pukā-kpu, pukā-k, pukā-kpu, pukā-k, pukā-k
all
caus

Lexeme family

Occurrences

poñś

1A 64 a61 ॥ täm kaklyuṣuräa6(ṣ) (poñś) (añumāski) nāṃts(u)ṣ träṅkiñc ote
2A 253 a5tsmālune mäskatr-äṃlcär poñś ॥ maitreyasamiti a6(ṭkaṃ) (guru)darśaṃ
3A 262 a3; ṣāñ kälpoṣ ; poñś puk wä ///
4A 274 b8/// ākāl ṣeṣ tmäṣ poñś ॥ aptsaradarśaṃ ॥ wasu
5A 287 and 259 a2(ārāntiśpa)räṃ kälpnānträlcär p(o)ñśmaitreyasamit(i)nāṭk(aṃ) (niraya)a3(nidarśaṃ) (ñomā)
6A 288 b5weñāṣt ṣu pi(cäs) (lcä)r poñś ॥ praveśakk ār
7A 297 a8/// a8 skanträ lcär poñś (॥) (vai)bh(āṣikyā)p (ārya)candres raritwunt
8A 303 a8ṣetsyāṃ tuṅk penu poñś kälpimträ b1 /// co-spā
9A 312 (poñś) a1 āñcālyi
10A 315 and 316 b3ṣya wkäṃ ptāñkä(t) (:) (poñś) (nu) (sne) (ptsäk) ;
11A 382 a3/// a3 /// pracre poñś : bhek uri helkis
12YQ I.1 a7(weñā)ṣt ṣu picäs lcär poñś ॥ praveśakk ār
13YQ I.10 b8/// ·āk cor śkaṃ poñś tākimäs ptāñktañ

poṃś

1A 16 a4kātka-ma4 po(ṃ)ś lāntac kakmuṣ lānt pälkoräṣ
2A 299 a7: 1 ॥ lcär poṃśvaibhāṣikyāp āryacandres raritwunt
3A 302 b6ārta – – nt lcär poṃśvaibhāṣikyāp āryacandres raritwunt

poś

1A 15 a4mosaṃ ālu ype pic poś träṅki tämne pyāmäs