🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ñäkcinäs

Cite this page as:"ñäkcinäs". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñäkcinäs (accessed 13 Jun. 2024).
 
Meaning:“divine”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:ñäkciye
Lexeme variants:ñäkcinäs
 
Number:plural
Case:accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-i
Obl. sg. (masc.):-i; -iṃ
Nom. pl. (masc.):-iñi

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomñäkciñäkciñäkciñiñäkcyāñ
voc
accñäkciṃ, ñäkciñäkcyāṃ, ñäkciñäkcinäsñäkcyās
gen
loc
comit
inst
abl
perlñäkciyā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

ñäkcinäs

1A 257 a8su(kyo) (kuc) (śkaṃ) (ne)(ñä)b1(kcinäs)s lāñcsā ke esmāṃ
2A 270 a1a1/// ·ñ(ä)kcinäskumcäs ṣaṣärkusāṃ klanoṃtsāṃ a2
3A 287 and 259 b6suyāme wlāb6(ñkät) (śla) (śtwar)(ñäkcinäs)(lāñc)äs ārkiśoṣi(s) (lotksā) (nākāñ)
4A 312 b2ñäkcyās pyāppyās wsālu yetweyntuñäkcinäswsāṣinäs katwas swāsäsmāṃ
5A 345 a4ṣñi wartsyaśśäl pkänt pkäntñäkcinäswāmp(u)ñcäs yusā oṅkä(lmā)b1s(ā) ñemiṣinäs
6A 345 b4yātälwātse sudarśaṃ riyäṣ lantuṣñäkcinäswarpi (śkesac)
7A 377 a5 ///(ñäkcinä)skumcäs ; kesār śiśkäśśi
8A 425.a and THT 1846 b2/// (upat)y(agāt) (•) (ñä)kcinäs/// b3/// (40-)5