🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ñäkciṃ

Cite this page as:"ñäkciṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñäkciṃ (accessed 25 Jun. 2024).
 
Meaning:“divine”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:ñäkciye
Lexeme variants:ñäkciṃ; ñäkcinäṃ
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-i
Obl. sg. (masc.):-i; -iṃ
Nom. pl. (masc.):-iñi

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomñäkciñäkciñäkciñiñäkcyāñ
voc
accñäkciṃ, ñäkciñäkcyāṃ, ñäkciñäkcinäsñäkcyās
gen
loc
comit
inst
abl
perlñäkciyā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

ñäkciṃ

1A 114 a3nu a3 /// (ñä)kciṃ sudhārm ṣtāṅkaṃ śmäṣ äntā(n)e
2A 114 b3kupre ne wlāñkät parijātträ ñ(ä)kciṃ ṣtāmac śmäṣ pälkāträ pāṇḍukampal
3A 145 b6/// sudarśaṃ riyac kātse ñäkciṃ wäryo ywic tsopats tarp
4A 186 a5/// a5 /// kospreṃ ñäkciṃ propmahuryo ytäṣlis /// a6
5A 257 b3tuṣitabhavnaṃārkiṃ ñäkciṃ ; wtsi skamat ;
6A 264 b5wäl wlāṃñkät kātkmā(ṃ) nāṃtsu ñäkciṃ kropaśś(äl) /// (ca)b6kravartti wäl
7A 287 and 259 b5kāt(kmā)ṃ (naṣ) (•) (pa)rinirmitavaśavar(t)i(ṣ)iṃ ñäkciṃ kropaśśäl sunirmite saṃtuṣite suyāme
8A 299 a2rarätkuṣ ṣäk ñäkcyās ārkiśoṣiṃtwaṃ ñäkc(i)ṃ śo /// a3 ///
9A 312 b1su(nirmāṇaratiṃśäl) (yeñc) (ṣñi) (ṣñi) (ñä)b2kciṃ kropyo worpuṣ ñäkcyās pyāppyās
10A 315 and 316 a2rarkunt asāna – kmuräṣ ñäkciṃ airāvaṃ (oṅkäl)m(e) śuṇḍaśśäl tāskmāṃ
11A 315 and 316 a3añc tsitoräṣ tm-äk aṣtāṅkopet ñä(kciṃ) (kärtkālaṃ) ywic ātsäts ñäkcyiss
12A 318 and 319 b3indre träṅkäṣ wäṣpā nu ñäkciṃ ṣuläṣ (himava)nt ṣul (kuya)lte
13A 323 b4/// b4 – – – m ñäkciṃ su – /// b5
14A 340 b3; sukuntu wärpānt ; ñäkciṃ pal 80-3 lyokät wṣe
15A 341 a1 a1 ositis o;ko ñäkciṃ ; oṣeṃ oko ;
16A 378 a5; kākropuṣ esäṃ ; ñäkci(ṃ) wsāṣiṃ ; pārenn oki
17A 419 a5a5 /// naṣ śla ñä(kc)iṃ /// b1 /// m
18THT 1149 b3– /// b3 /// ñäkciṃ ā – /// b4
19YQ I.7 b3śtwar lāñś tsopatsäṃ ynāñmuneyo ñäkciṃ ārkiśoṣṣäṣ ṣu peṃ wināssi