🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pāṇḍukampal

Cite this page as:"pāṇḍukampal". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pāṇḍukampal (accessed 23 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “name of Indra’s throne”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in other languages:Skt. pāṇḍukampala-
Lexeme variants:pāṇḍukampal
 
Number:singular
Case:nominative

Paradigm

sgpldu
nompāṇḍukampal
voc
acc
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

  • pāṇḍukampal “name of Indra’s throne”
    sg
    nompāṇḍukampal

Occurrences

pāṇḍukampal

1A 114 b3ñ(ä)kciṃ ṣtāmac śmäṣ pälkāträ pāṇḍukampalb4 /// p·
2A 187 b5ñcinäs śtwar mañsā tām pāṇḍukampal pārenā pākä b6 ///
3A 301 a8koṃ maa8(ñ) /// ṣṭām pāṇḍukampal pāre(na)ndaṃ citrak pāruṣak miśra
4A 308 a3o /// a3 kusāṃ pāṇḍukampal ñäkcyāṃ /// (na)a4gapuṣpis posaṃ
5A 308 a4(na)a4gapuṣpis posaṃ vajrāsanā /// (pāṇḍuka)a5mpal pāreṃ y(tä)ṣtär ta ///
6A 315 and 316 b4täm mätne su(mer-ṣulis) (mrācaṃ) pāṇḍukampal pāre(nā) (ñäkci) b5 parijātträ
7THT 1149 a2/// a2 /// (pāṇḍukampa)l pārenā – /// a3

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.