🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ṣtām

Cite this page as:"ṣtām". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣtām (accessed 16 Jul. 2024).
 
Meaning:“tree”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:stām
Lexeme variants:ṣtām; ṣtāmm; ṣṭām; ṣṭāmm
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating

Paradigm

sgpldu
nomṣtāmṣtāmäntu
voc
accṣtāmṣtāmäntu
genṣtāmis
locṣtāmäntwaṃ
comit
inst
ablṣtāmäṣ
perl
allṣtāmac
caus

Lexeme family

Occurrences

ṣtāmm

1A 291 b6lakṣaṃ 10 ॥ nyagrot ṣtāmm oki sam parimaṇḍal kapś(añi)
2YQ II.4 b8kälko gośagat 10 nyab8(grot) (ṣtāmm) (oki) (sam) (parimaṇḍal) (kos)

ṣṭām

1A 22 b5śtwar lāṃś ; parijātträ ṣṭām ; sudhārm vaijayaṃ(t) b6
2A 301 a8wimānäntu koṃ maa8(ñ) /// ṣṭām pāṇḍukampal pāre(na)ndaṃ citrak pāruṣak

ṣṭāmm

1A 22 a4; wāmpunt wsāṣi ; ṣṭāmm oki : ñäkci ñemiṣi
2A 213 a2ā /// a2 /// ṣṭāmm oki sam parimaṇḍal kos

ṣtām

1A 91 a6: mäṃt ne cut ṣtām ; ñy anapär ;
2A 91 b2c : mäny aśok ṣtām ; lkāṣ-ñy oki ;
3A 94 b6keyäntu vrä – – – – – – (ā)l(akä)ñcaṃ ṣtām
4A 108 a2/// ; (kar)ṇ(i)kār ñom ṣtām : sundaris lwo ;
5A 109 a2sne kärye lmo ; ṣtām posaṃ naṣt ; kaksu
6A 109 b4tämne pälśā ; campāk ṣtām ; ārkya – b5
7A 109 b5/// s nu adhi;muktak ṣtām ; nṣac ṣū nmo
8A 132 a5/// p· āneyā wsā ṣtām a6 /// b1 ///
9A 145 b6tarp cäṣ antul(e) säm ṣtām lantu tämyo
10A 217 b4näṣ ; ūdūmparṣi ; ṣ(t)āb5(m) – – (:) – – tñ·
11A 222 a3 cesmi (śkaṃ) ; (ṣtām) (kwreyunt) ; a4 (praṣtā)
12A 222 a4(oko) (pākär) ; (ypamāṃ) (ṣtām) (:) spärksā-m pältsäk ;
13A 239 a2käṃ(ṣānt) /// 13σ a2 ṣtām «:» spärksā-m pältsäk ;
14A 256 b1mä(t) (ne) – – – – – – – (pari)b1(jā)tträ ṣtām tāṣ mät ne cindāmaṇisyo
15A 267 a1a1 /// m ālyakäñcaṃ ṣtām posaṃ /// a2 ///
16THT 1148 b1/// b1 /// t· ṣtām caṣ cmolaṃ – ///
17THT 1322.b b3/// ly· käṃ ñc·aṃ ṣtām posaṃ lmo /// b4
18THT 2479 b1/// pat nu cam· ṣtām ā – /// b2
19THT 2479 b2/// b2 /// cami ṣtām i – ///
20YQ N.2 and N.6 b3/// b3 /// ·e (ṣ)tām posaṃ lmo ṣñi yāmlune