🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

lāñc

Cite this page as:"lāñc". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_lāñc (accessed 22 Jun. 2024).
 
Meaning:“king”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:walo
Lexeme variants:lāñc; lāṃś; lāñś; lāś
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomwällāñc
voc
acclāntlāñcäs
genlāñcäśśi
loclāntaṃ
comitlāntaśśällāñcsaśśäl
instlāntyolāñcäsyo
abllāntäṣ
perllāntālāñcsā
alllāntaclāñcsac
caus

Lexeme family

Occurrences

lāś

1A 2 b3näkṣäl ; wär por lāś lyśi ; mñe kärṣneñc
2A 128 and 130 b2ṣi /// (ño)b2 ca(kra)varttiñ lāś (tāka)r puk cem wlaluneyā
3A 312 a4lāṃś bimba(sārnä)a4ṣṣ aci wāskāñ lāś kälyme kälyme ypeyätwäṣ ṣñi
4A 312 b5; yeñc ñäkci(ñi) b5 lāś ; ṣñi ṣñi ñäkcyās
5A 317 b8 b8 lyek vidyādhareñ lāś caṣ lāntuneṣīṃ mañ ñäktac
6A 323 a1 a1 vidyādhareñ lāś neñc /// a2 ntsus
7A 358 a4ga – – a4 ñi lāś ; śla a·s·rä – –
8A 370 b5ś· – – b5 kciñi lāś viṣṇu mahiśvar skandhakumārenäṣṣ aci

lāñc

1A 222 a2; pukaṃn atsaṃ : lāñc āmāśāñ ; ṣoṣtäṅkāñ ;

lāṃś

1A 22 b3– – – – – ki ; lāṃś cakravartiñ : sāmudrä lyäm
2A 22 b3sāmudrä lyäm ; «t/n»ākeñi lāṃś ; śāwy asurāñ ;
3A 22 b5ṣul ; ñäkciñi śtwar lāṃś ; parijātträ ṣṭām ;
4A 99 a2riṣakun(e) ; sisāṃśäl : lāṃś pe a3 10σ
5A 101 a4penu a4 /// (i)ksvākuñ lāṃś tākar puk cem waṣtäṣ
6A 101 a6nimiṃ ṣolār sne yärm lāṃś : kus pat nu
7A 114 a3śmäṣ äntā(n)e – – ñäkciñi lāṃś aṣtamyaṃ caturdaśaṃ pañcādaśaṃ ñä
8A 144 and THT 2485 b1mäṃt ne kokāśśi lāṃś ; tsopatsäṃ wrā eṣäk
9A 163 a2/// a2 /// (ś)ākkiṣiñi lāṃś ka(k)mu /// a3 ///
10A 312 a3tmäṣ prasenajinäṣṣ aci śāwe lāṃś bimba(sārnä)a4ṣṣ aci wāskāñ lāś
11A 312 b1kāmadhātuṣiñi penu śtwar lāṃś wlāñkät suyāmeṃ saṃtuṣiteṃ su(nirmāṇaratiṃśäl)
12A 358 a2oppal cu : a2geñi lāṃś nu ; «kaṃ»wenyo oki
13YQ II.9 b2svarbhaṇuṃ vemacitrenäṣṣ aci asureṃñi lāṃś piṅgaleṃ elabhadrenäṣṣ aci b3(geñi)
14YQ II.9 b3piṅgaleṃ elabhadrenäṣṣ aci b3(geñi) (lāṃś) /// (sne) (yä)rm sne

lāñś

1A 74 a2ārwar lāñcäśśi ckācri jambudvipaṃ lāñś puk ā a3 ///
2A 288 b3(trä)ṅkäṣ ceṣ penu ñäkciñi lāñś wasā-k särki lo kakmuṣ
3A 296 a2– – cakravartti wäl ñäkciñi lāñś : kalkāl pi ///
4A 350 b5b5 /// mp·ñ cakravarttiñ lāñś śäk krant ///
5A 403 a4tmäṣ jambudvipṣiñi wārtskāñ lāñ(ś) te(mi) a5
6YQ I.1 a5ceṣ penu ñäkciñi a5 (lāñś) (wasā-k) (särki) (lo) (kakmuṣ)
7YQ I.7 b3pśärs b3(ṣ) /// śtwar lāñś tsopatsäṃ ynāñmuneyo ñäkciṃ ārkiśoṣṣäṣ
8YQ II.8 a5a5(nt) (watkurā) /// g(a)ndharveñi lāñś lālaṃṣke-kk ats rape ypeñc
9YQ II.9 b3sne mem kinnareñ gandharveñi lāñś āṣānikāṃ metrakäṃ rājavartt yokās
10YQ III.5 a1wāskāñc träṅkäṣ ceṣ śākkeṣiñi lāñś a2 /// (ce)ṣ