🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

krant

Cite this page as:"krant". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_krant (accessed 22 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “good, pleasant”; “that which is good, a good being”; “good, well”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:kartse
Lexeme variants:krant
 
Number:plural; singular
Case:nominative; accusative; accusative
Gender:feminine; masculine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomkrant, kāsukräts, krantkrañś, krantkrant
voc
acckrañcäṃ, krats, krant, kāsukräṃtsāṃ, krantkrañcäs, krantkrant
genkrantāpkrañcäśśi
lockāswaṃkrañcsaṃ
comitkrañcsaśśäl
inst
abl
perl
allkāswackrañcsac
caus

Lexeme family

Occurrences

krant

1A 34 a1– – ā – – /// (kra)a2nt«†ä» pñ(i)ntväṣ lyu(tār) /// a3
2A 43 and 52 a5(kāmant) 10σ ; śpālmeṃ krant āṣ;traṃ ārtäntsā ; psāmār
3A 58 b112σ /// arseñc ; krant pikāryo : läṅkseñc hāräs
4A 58 b3(lke)ñc pe aśäṃ ; krant wramäṃ ; swāräṃ rake
5A 59 a1ñäkcyāñ tkañi : 2 krant märkampal ; kotrumäa2(nt)
6A 63 a1kär-paräṃ ; ṣärpseñc cam krant ; ṣo(treyā) – – – – a2
7A 64 a3nātäkṣāckāckeyaṃkrant wramnāśśi ; napeṃa4(śśi) ;
8A 76 and 83 a1wsomänt śwātsi ; krant /// ; ///
9A 101 b3ne tñi ṣeñc ; krant b4 13σ ///
10A 146 a1y· : tämyo kropnlaṃ krant – – – – tatmu yärm«†ä» śkaṃ
11A 212 a7; kuro näṣ ; krant käṣṣiṃ cam ; lkātsi
12A 217 a3p(tā)ñkät ; ārkiśoṣṣis ; krant märkampal ; āksis(s)i – – – – – –
13A 217 a7cem : cesmy ākṣiññam krant ; märkampal metäs ;
14A 221 b6; śalpantär ; metrakyāp krant ; märkamplaṃ : 70-6
15A 227-228 a7arñīmār : sne lotklune krant ; buddhi – – ;
16A 231 a5 /// ; (ṣu)lis krant ; tmäṣ wcaṃ tsäṅkr
17A 243 a1maitträyo spänto ; tsmont krant wramyo naṣt ; sne
18A 243 a2tärkāluneṣiṃ ; sne nākäm krant ; ā a3 – – – –
19A 244 a2ṣāmañiṃ śkaṃ ; wkäṃ krant āṣträṃ ; yso a3
20A 244 b2b2 ; – – – (10-)2 k(r)ant rakeṣinäṃ ; tsopatsäṃ yonyo
21A 244 b3(ciñcrone) (:) – r krant märkampal ; swā –
22A 246 a3memaṣ ; spaltkasū : kranta4 10σ ///
23A 246 a4; wināsam cu ; krant käṣṣiṃ : caclunt kāreyo
24A 248 a1 a1 ; – krant arämpāt ; lukśanuntsāṃ ;
25A 248 b1ṣṣāñ ; märkampalntu ; krant ñom-klyu : pukaṃ sasätkār-ci
26A 248 b2; ṣālypi arñläṃ ; krant käṣṣiṃ : wrāṣlune ypaṃtās
27A 248 b3nt ; klyomināsyo ; krant wramänyo ; wawrunt tñy
28A 249 b2wināsam-ci ; ārkiśoṣṣ«a/i»s ; krant knāṃmune ; b3 (nāṃ)sunt
29A 251 b3ytār ; wināsam ; krant«†ä» märka /// 17σ
30A 253 a2knānmune ; kuc pat krant n-äṃ ; ṣotre(y)ntu (:)
31A 253 b5; wināseñc-äṃ ; ṣomaṃ krant : ṣomaṃ pällānträ ;
32A 253 b5kropant paṃ ; puk krant wramäṃ ; cwäṣ-äb6(k) (pā)kär
33A 253 b6śäṃ ; tu wäṣpā krant ; pñi yāmte paṃ
34A 253 b6: wināsamäś-śi ; tosäm krant pñintu ; wināsam-śi ;
35A 253 b7wināsam-śi ; b7 (caṃ) (kra)nt kāpñe ; can-äk tuṅk
36A 257 b1yäṣtmäṣ bodhisatvāp krant lyaly(päntwāśśi) (okoyā) b2
37A 261 a3; sne lyutār ; krant (mä)rkampal /// a4
38A 265 a5a5 ; (ṣā)mañiṃ wkäṃ krant : 1 ॥ tmäṣ
39A 288 a5; /// ; (krant) (pältsä)a6kyo ; napeṃsaṃ :
40A 301 a2: lkātsi wākmtsaṃ ; krant wramäṃ ; puk tām
41A 302 b2; yärkant ypeñc : krant märkampal ; klyosäṃseñc ;
42A 305 b3kupre ne tñi krant märkampal b4 /// r
43A 311 a1cmolwaṃ wrasas : cam krant käṣṣiṃ ; puk knānänt
44A 311 a4; nkäṃsamāṃ tñi ; krant śāsnaṃ ; kälpāmät was
45A 311 b5puk cem ptāñktañ ; krant märkampal ; sem yāmuräṣ
46A 342 a4phull(enaṃ)lā(ṃ)tuneṣiṃ ; kra(nt) tiryā ; āriñc wasäṃ
47A 349 a2a2 /// s caṣ krant pñi was wil lun·
48A 350 b5mp·ñ cakravarttiñ lāñś śäk krant ///
49A 354 a5mar yāmiṣ : tosäs krant lyalypurṣinās – – – – – – – a6 ///
50A 391 b7mrācā pärsi ; āṣāṃ krant : petluneyā ; mārgavārg
51A 395 a2patatam«†ä» a2 neṣ cmolwāṣinās krantpñintwāśśi plyāk ṣotre
52A 396.c a2na(s)lu(ne) /// a2 /// krant mräkampalänt(u) /// a3 ///
53A 405 a3/// wluṣ aśnum ; krant ytārä(ṣ) (pkänt) ; (ta)trikuṣ
54A 444.a b1yāmurä(ṣ) /// b1 /// k(r)ant w· – ///
55THT 1606.e a2/// a2 /// präṅkoṣ krant ·r· /// a3 ///
56THT 2014 a1a1 /// – ś krant wä ·aṃ /// b1
57YQ I.3 a8ñi kärsiñc śāsträ ; krant tiri cesm-äk säm ;
58YQ II.2 a7; cintāmaṇi : yomuräṣ krant ; käṣṣiṃ ñi ;
59YQ II.4 a6; kuro näṣ ; krant käṣṣiṃ ca(m) ; a7
60YQ II.8 b2oki : tseṃ yokās krant ; aśänyo ; ā…
61YQ II.8 b7pällānträ : ṣome lkātsi krant ; kāwältune ; päb8(llānträ)
62YQ II.12 a7; (sne) (lyutār) ; (krant) (märkampal) /// ;
63YQ II.12 a7: śol kapśañi ; krant ākāl ; lmāsaṃnträ
64YQ III.2 b1ne ; kälpāmtär ; krant märkampal ; klyosnässi ;
65YQ N.5 a6mräduk pältsäkyo särkiñco śäk krant wra(mäṃ) /// a7

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.