Announcements

krant

Cite this page as:"krant". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_krant (accessed 02 Mar. 2024).
 
Meaning:“good, pleasant; that which is good, a good being; good, well”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:kartse
Lexeme variants:krant
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:feminine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom kāsu kräts krañś krant
voc
acc krañcäṃ, krant, krats, kāsu kräṃtsāṃ krañcäs krant
gen krantāp krañcäśśi
loc kāswaṃ krañcsaṃ
comit krañcsaśśäl
inst
abl
perl
all kāswac krañcsac
caus

Lexeme family

Commentary

Translation by Carling et al. 2009: good, pleasant; that which is good, a good being; good, well

Occurrences

krant

1A 43 and 52 a510σ ; śpālmeṃkrantāṣ;traṃ ārtäntsā ; psāmār
2A 58 b112σ /// arseñc ;krantpikāryo :
3A 58 b3(lke)ñc pe aśäṃ ;krantwramäṃ ; swāräṃ rake
4A 59 a1krantmärkampal ; kotrumäa2(nt) –
5A 63 a1kärparäṃ ; ṣärpseñc camkrant; ṣo(treyā)
6A 64 a3krantwramnāśśi ; napeṃa4(śśi) ;
7A 76 and 83 a1wsomänt śwātsi ;krant/// ; ///
8A 101 b3ne tñi ṣeñc ;krantb413σ
9A 146 a1y· : tämyo kropnlaṃkrant– – – – tatmu yärm«†ä» śkaṃ
10A 212 a7; kuro näṣ ;krantkäṣṣiṃ cam ; lkātsi
11A 217 a3p(tā)ñkät ; ārkiśoṣṣis ;krantmärkampal ; āksis(s)i
12A 217 a7cesmy ākṣiññamkrant; märkampal metäs ;
13A 221 b6; śalpantär ; metrakyāpkrant; märkamplaṃ : 70-6
14A 227-228 a7sne lotklunekrant; buddhi – – ;
15A 231 a5 /// ; (ṣu)liskrant; tmäṣ wcaṃ tsäṅkr
16A 243 a1maitträyo spänto ; tsmontkrantwramyo
17A 243 a2tärkāluneṣiṃ ; sne nākämkrant; ā a3– – – –
18A 244 a2ṣāmañiṃ śkaṃ ; wkäṃkrantāṣträṃ ; yso a3
19A 244 b2k(r)antrakeṣinäṃ ; tsopatsäṃ yonyo
20A 244 b3– rkrantmärkampal ; swā –
21A 246 a3kranta410σ ///
22A 246 a4wināsam cu ;krantkäṣṣiṃ :
23A 248 a1a1; –krantarämpāt ; lukśanuntsāṃ ;
24A 248 b1ṣṣāñ ; märkampalntu ;krantñom klyu :
25A 248 b2; ṣālypi arñläṃ ;krantkäṣṣiṃ :
26A 248 b3nt ; klyomināsyo ;krantwramänyo ; wawrunt tñy
27A 249 b2wināsam-ci ; ārkiśoṣṣ{a/i}s ;krantknāṃmune ; b3(nāṃ)sunt
28A 253 a2kuc patkrantnäṃ ; ṣotre(y)ntu (:)
29A 253 b5wināseñc-äṃ ; ṣomaṃkrant:
30A 253 pukkrantwramäṃ ; cwäṣ-äb6(k) (pā)kär
31A 253 b6tu wäṣpākrant; pñi yāmte paṃ
32A 253 wināsamäś-śi ; tosämkrantpñintu ;
33A 253 b7wināsam-śi ; b7(caṃ)(kra)ntkāpñe ;
34A 257 b1tmäṣ bodhisatvāpkrantlyaly(päntwāśśi) (okoyā) b2
35A 261 a3; sne lyutār ;krant(mä)rkampal
36A 265 a5a5; (ṣā)mañiṃ wkäṃkrant: 1 ॥
37A 288 a5 ;(krant)(pältsä)a6kyo ; napeṃsaṃ :
38A 301 a2 lkātsi wākmtsaṃ ;krantwramäṃ ; puk tām
39A 302 b2krantmärkampal ; klyosäṃseñc ;
40A 305 b3॥ kupre ne tñikrantmärkampal b4/// r
41A 311 a1camkrantkäṣṣiṃ ; puk knānänt ynāñ;mune
42A 311 a4; nkäṃsamāṃ tñi ;krantśāsnaṃ ;
43A 311 b5krantmärkampal ; sem yāmuräṣ
44A 342 a4lā(ṃ)tuneṣiṃ ;kra(nt)tiryā ; āriñc wasäṃ
45A 349 a2a2/// s caṣkrantpñi was wil lun·
46A 350 b5mp·ñ cakravarttiñ lāñś śäkkrant///
47A 354 a5tosäskrantlyalypurṣinās – – – – – – – a6///
48A 391 b7mrācā pärsi ; āṣāṃkrant:
49A 395 a2neṣ cmolwāṣināskrant• pñintwāśśi plyāk ṣotre
50A 396.c a2na(s)lu(ne) /// a2///krantmräkampalänt(u) /// a3///
51A 405 a3krantytārä(ṣ) (pkänt) ; (ta)trikuṣ
52A 444.a b1yāmurä(ṣ) /// b1///k(r)antw· – ///
53THT 1606.e a2/// a2/// präṅkoṣkrant·r· /// a3///
54THT 2014 a1a1/// – śkrantwä ·aṃ /// b1
55YQ I.3 a8kranttiri cesmäk säm ;
56YQ II.2 a7krant; käṣṣiṃ ñi ;
57YQ II.4 a6krantkäṣṣiṃ ca(m) ; a7
58YQ II.8 b2tseṃ yokāskrant; aśänyo ; ā…
59YQ II.8 b7ṣome lkātsi krant; kāwältune ; päb8(llānträ)
60YQ II.12 a7; (sne) (lyutār) ;(krant)(märkampal)
61YQ II.12 śol kapśañi ;krantākāl ; mā lmāsaṃnträ
62YQ III.2 b1krantmärkampal ; klyosnässi
63YQ N.5 a6mräduk pältsäkyo särkiñco śäkkrantwra(mäṃ) ///

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.