🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

praṣtā

Cite this page as:"praṣtā". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_praṣtā (accessed 20 Jun. 2024).
 
Meaning:“time”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:preściya
Lexeme variants:praṣtā; praṣṭā
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ntu

Paradigm

sgpldu
nompraṣt
voc
accpraṣt
genpraṣtāp
locpraṣtaṃ, praṣtan-äkpraṣtäntwaṃ
comitpraṣtaśśäl
inst
abl
perlpraṣtā
allpraṣtac
caus

Lexeme family

Occurrences

praṣtā

1A 7 a3tkanā «†taṃne» «†tkanā» taṃne praṣtā kälporäṣ āñcäm sākässi kyal
2A 98 b1ypesuṃtsāñ ṣñi mänwā praṣt praṣtā omläṃ ysār śwā… b2
3A 124 a2śwāntāñ ; sne mñe praṣtā ; śol cem näkseñc
4A 222 a4(ṣtām) (kwreyunt) ; a4 (praṣtā) pkäṃṣānt ; käṃṣānt
5A 229 b4kuppre penu cem ; praṣtā särki ; yāmeñc caṃ
6A 239 a1śkaṃ ; ṣtām-kwreyunt ; praṣtā pkäṃṣānt ; käṃ(ṣānt)
7A 274 a4purohit träṅkäṣ ote täpreṃ praṣtā śämlune pälmäs klyoa5(mäṣ) ///
8A 328 b4b4 /// ññāñ śkaṃ praṣtā särki mäskat· – ///
9A 334 a4nākeñi l· – – ṣt«†ä» praṣtā śā /// (kle)a5śās(äṣ)ṣ(i) oṅkraci
10SHT 1041 a2a2 twāṣluneśi praṣtā a3 wṣeyis
11SHT 4523 and 1044 b2b2 kātäk praṣtā ·k· pāssi b5
12THT 3048 a2a1 – /// a2 praṣtā – /// b1
13YQ N.1 b8b8 /// swe śwālyāṃ praṣtā mättakk ats ñäkci sut

praṣṭā

1A 11 a3niṣkramāntaṃwartsi kroplyāṃ praṣṭā ; (wa)a4rtsi kot rāvane
2A 11 a4knānmuneyā : nati eṣlyāṃ praṣṭā ; nati kot rākṣtsāśśi
3A 65 b5saṃ wram kuyalte yusār praṣṭā wrasom wsār tāpaṣ kucne