🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

śol

Cite this page as:"śol". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_śol (accessed 21 May 2024).
 
Meaning:“life”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:śaul
Lexeme variants:śol; śoll
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ntu

Paradigm

sgpldu
nomśolśolāñ, śoläntu
voc
accśolśoläntu
genśolis
locśolaṃ
comitśolaśśäl
instśolyo
ablśoläṣśoläntwäṣ
perlśolā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śoll

1A 12 b5śiśkäṣ ; klisontäṣ ;śollats cami ; wākäm
2A 73 b314σ /// ·ñ· śolloki : 1 ॥
3A 84 a2 /// a2///śoll(o)ki kāpñ(e) kulypal sas··
4A 129 a3a3eṃtsuṣ ṣeñc ṣñiśolloki : /// a4

śol

1A 7 a1(kräṃ)a1tsonāṃ kuleyacśolkulypamäntāp yäl tämyo
2A 11 b2a(mo)k ṣurmaṣi-k sne praṣtśolnäkseñc mäṃt ne ālyäkyāṃ
3A 64 b6yarāssinaṃ penuśol; nu (täṣ)
4A 65 a1tākeñc penu ; nutontśol; śkaṃ ṣtämseñc
5A 65 a2(wrasaśśi) (ā,lak) (pe)nu ;śolṣtmässi ṣurm : āmpuk
6A 65 a5; tri wäknā ;śola6(rṣtālu,neyäntu) (:) (1) (॥)
7A 65 b2; (mā)sky= ālñäl puk(i)sśol; tsäkṣant wlalune :
8A 65 b2; wraske oki ;śolsumnānt ; sāmudr ob3(ki)
9A 66 a2; lāñcäśśi : ṣñiśola3 ; (śna)ṣ(i)
10A 71 a4naṣ kos ne ṣñiśoltämyo täpreṃ a5
11A 71 b2ats weñäṣ ; pätskāc-äṃśol; kāreyo : 1
12A 72 a6/// neyo ālam wcanisśoltätkässi päskāyäs b1///
13A 76 and 83 a1/// kaśśi penu ;śolkulypam ; kuya
14A 76 and 83 a2ppal ; ārṣlumināṃ ;śolkulypaa3(m) ;
15A 82 b5b5– – präk kapśäññäṣśollcā-ṃ tu /// b6
16A 92 a2 ; kuyal śolläntäṣ : 5 a3
17A 92 b3ṣñi pratimäṣ naṣt :śolpuk cmolwaṃ ; kälpāl
18A 96 b5/// mar tālontām śemlisśolsumnātār śla-k śkaṃ b6
19A 103 b2ymatu penu sne praṣtśolnkäṣ kuyalte b3///
20A 103 b6b6/// sn(e) praṣtśolnkäṣtämne pat
21A 104 a1a114σ /// ;śolpya{p/ṣ}tatär : 1 tsaris
22A 105 a2a2/// (r)kāṣluneyā tämśolpärkär mskatär a3///
23A 105 a5a5/// ṣäkśol– – – – – – a6/// b1
24A 105 b4b4/// wraske kātäṅkāṣ-äṃśolnkäṣ kupre b5///
25A 105 b5kaśśi yokañi yśalmass ontaṃśol b6/// śol
26A 105 b6śol b6///śolsākässi kapśañi śkaṃ
27A 108 a65 ārkiśoṣṣaṃ ; ṣñiśolb1 12σ ///
28A 124 a2sne mñe praṣtā ;śolcem näkseñc : 2
29A 124 a4dhātwāp u /// a4śolnkäṣleśpa dhātwāp
30A 124 a6ā /// a6praṣtśol/// b1wäknā śwātsi
31A 126 b2 lipñät-ñi kucäṣ nāñiśol: /// b3rnasūtträ
32A 128 and 130 b4praski aräṣtār märtārśoltāpärk ymār wrasaśśi (pra)sk(i)
33A 146 b5o b5/// śolläṃtäṣṣ-äṃ ; waste
34A 152 a3/// (:) mācrik śkaṃśol; pāsantr-äṃ ;
35A 165 a1/// pñiṃtu aratr-äṃśol/// a2/// teṃ
36A 168 a5a5/// (ñä)ktasaṃ oṅkracśolnaṣ kuyal nu
37A 212 a3/// ṣi bram-ñäkät knānmuneṣiśoleṣant /// a4///
38A 233 a7 /// a7///śolṣolā – /// b1
39A 234 b4s ne nu saluśolśoṣ saṃjip ña ///
40A 235 a1a1/// klāśoltuṣitaṃ /// a2///
41A 255 a2tmāṃ ṣäk-wälts puklā a2(śol)(lyalyipuräṣ) (ksalu)neyaṃ kälk
42A 255 a3wleṣāt tmāṃ śtwar-wälts puklāśolśkā lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälk
43A 255 a4wleṣāt tmāṃ we-wälts puklāśollyaa5(lyipurä)ṣ ksaluneyaṃ kälk
44A 255 a6wleṣātokät-wälts puklāśollyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälk
45A 255 a7wleṣātṣäk-wälts puklāśollyalyipuräa8(s) (ksalune)yaṃ kälk
46A 255 b1puttiśparäṃ wle(ṣ)āb1(t) (śtwar-walts) (pu)klāśollyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälk
47A 255 b2wleṣātśtwarāk puklāśollyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälk
48A 262 b6ṣñi śoläṣ lyutār āluśolpāsanträ /// b7särkiñco
49A 268 a5kälymeyā yāmlunekälym(e)yāśolśoluneṣiṃ kua6
50A 295 a5pälskā kuyal näṣśolraryuräṣ ksaluneyaṃ a6
51A 295 b1lyalypäntu āreñc-äṃ cam-äk klopyośolläñcṣäṃ ksaluneyaṃ kalkaṣ
52A 295 b2praṣtaṃ päñ tmāṃ puklāśolmäskatr-ämäntā ne
53A 295 b2praṣtaṃ ṣäk tmāṃ puklāś(o)b3lmäskaträ – – – adhimāttramṛdu pältsäkyo
54A 295 b3wrasañ ṣpät tmāṃ puklāśolśāweñcäntā ne
55A 295 b4– – – – – – – – tmāṃ puklā wrasaśśiśolpärkär mäskatär tosäm praṣtäntwaṃ
56A 298 a5yepeyntu kāre /// a5śolläntṣā-m : 2 ॥
57A 300 a6(kä)lpāc aśśune ṣāmnāsā pkācśolṣolār yas kāṣiñtsi
58A 300 a7kotas kuyal oṅkracśolśāwās napeṃsaṃ : pätskāc
59A 310 b1·w· pkänt mäntśolśo… b2/// ṣiṃ
60A 322 b4 /// b4///śolmkältoṃts kapśañi y·· ///
61A 329 a5a5/// yoktärr okiśoltāpärk : ///
62A 329 b2b2/// nträ :śolkalpṣinäṃ yanträ yo·i ///
63A 331 a2a2/// m rinäṣtärśol kāpñe /// a3
64A 332 a4phullenaṃśāsaṃṣiśol; sme ///
65A 337 a4/// a4/// lpśolṣeṣ täpren-äk ṣakk ats
66A 341 b7ytāraṃ ñakäs ; kāpñeśol/// 10σ 15σ
67A 347 b2; ptāñäktab2c : āraṣśolcami ; śkaṃ
68A 347 b2śkaṃ säm śural :śolkapśiññäṣ ; prākroneyntu ;
69A 355 b1ymāssuṣ wrasañ ; āluśol; sumnāträ ;
70A 393 b7/// b7/// ṣñiśolcam näkṣā – ///
71A 405 b5; wasäṃ mosaṃ ;śolka ///
72A 408 a3a3/// tṣ· tñiśolṣolār /// a4
73A 434 a1a1āluśol sumāluñeṣiṃ /// a2
74A 444.d b3/// b3/// ·t·śolnāntsutaṃne (wkänyo)
75A 460 a4vṛttayoālu akälymeśolśoluneyumäñcäs /// a5///
76PK NS 1 a4kuleyis mosaṃ ; kāpñeśolnakäb1t : kākmärtikās ;
77THT 1495 b2sne – – caṃśolā /// b3///
78YQ I.5 b3cam ypeṣiṃ kārāśaṃ ānāntāpāśolśāwāṣt b4/// säṣt
79YQ II.4 a2cu ; knānmuneṣi ;śoleṣant ; pācar a3
80YQ II.7 a7: lwā koluneyo ;śolśosamträ ; klopasunt :
81YQ II.10 a1yet : saṃvarṣiṃ camśoleṣant a2(rkampalṣiṃ) /// (pär)maṅk
82YQ II.12 a7kāswone ; kulypamäntāp :śolkapśañi ; krant ākāl
83YQ II.14 b2; wasämpāt yāmunt :śolṣolāraṃ ; śolā wärpob3(nt)
84YQ N.3 b1(pä)lskā kuyal näṣśolraryuräṣ ksaluneyaṃ kälkim śāriput(rä)
85YQ N.4 b1tmāṃ śtwar wälts puklāśol/// b2/// ·se
86YQ N.5 a7ṣñ(i) (ś)oläṣ lyutār āluśolpāsaṃträ puk wrassaṃ cesmi
87YQ N.5 b4tämyo täm cesmiśolsne-ñā(tse) /// b5///