Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

śol

Cite this page as:"śol". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_śol (accessed 06 Dec. 2023).
 
Meaning:“life”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:śaul
Lexeme variants:śol; śoll
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating

Paradigm

sg pl du
nom śol śolāñ, śoläntu
voc
acc śol śoläntu
gen śolis
loc śolaṃ
comit śolaśśäl
inst śolyo
abl śoläṣ śoläntwäṣ
perl śolā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śol

1A 7 a1(kräṃ)a1tsonāṃ kuleyacśolkulypamäntāp mā yäl
2A 11 b2a(mo)k ṣurmaṣik sne praṣtśolnäkseñc
3A 64 b6mā penuśol; nu(täṣ)
4A 65 a1 pñintwiss oko ; niṣpalntu ; tākeñc penu ; nutont śol; mā śkaṃ ṣtämseñc
5A 65 a2śolṣtmässi
6A 65 a5; tri wäknā ;śola6(rṣtālu,neyäntu) (:)
7A 65 b2puk(i)sśol; tsäkṣant
8A 65 śolsumnānt ;
9A 66 a2ṣñiśola3 ; (śna)ṣ(i)
10A 71 a4naṣ kos ne ṣñiśol• tämyo täpreṃ a5
11A 71 b2ats weñäṣ ; pätskācäṃśol; kāreyo : 1
12A 72 a6/// neyo ālam wcanisśoltätkässi päskāyäs b1///
13A 76 and 83 a1/// kaśśi penu ;śolkulypam ; kuya –
14A 76 and 83 a2ppal ; ārṣlumināṃ ;śolkulypaa3(m) ;
15A 82 b5b5– – präk kapśäññäṣśollcā-ṃ tu /// b6
16A 92 a2 ; kuyal māśolläntäṣ : 5
17A 92 b3śolpuk cmolwaṃ ; kälpāl
18A 96 b5/// mar tālontām śemlisśolsumnātār ślak śkaṃ b6
19A 103 b2ymatu penu sne praṣtśolnkäṣ kuyalte b3///
20A 103 b6b6/// sn(e) praṣtśolnkäṣ ॥ tämne pat
21A 104 a1a114σ /// ;śolpya{p/ṣ}tatär : 1
22A 105 a2a2/// (r)kāṣluneyā tämśolpärkär mskatär a3///
23A 105 a5a5/// p· ṣäkśol– – – – – – a6/// b1
24A 105 b4b4/// wraske kātäṅkāṣäṃśolnkäṣ kupre b5///
25A 105 b5kaśśi yokañi yśalmass ontaṃśolb6/// śol
26A 105 b6śol k· b6///śolsākässi kapśañi mā śkaṃ
27A 108 a6ārkiśoṣṣaṃ ; ṣñiśolb1
28A 119 a1/// lu : pāpṣuneṣiśol·– – – – – · āmāṃ säm
29A 124 a2sne mñe praṣtā ;śolcem näkseñc : 2
30A 124 a4dhātwāp u /// a4śolnkäṣ • leśpa dhātwāp
31A 124 a6ā /// a6praṣtśol/// b1wäknā śwātsi
32A 126 b2mā lipñät-ñi kucäṣ nāñiśol: /// b3rnasūtträ
33A 130 b4praski mā aräṣtār märtārśoltāpärk ymār wrasaśś· –
34A 146 b5śolläṃtäṣṣäṃ ; mā waste
35A 152 a3mācrik śkaṃśol; pāsanträṃ ; mā
36A 165 a1/// ṣ pñiṃtu araträṃśol/// a2/// teṃ
37A 168 a5a5/// (ñä)ktasaṃ oṅkracśolnaṣ kuyal nu tä
38A 212 a3/// ṣi bram-ñäkät knānmuneṣiśoleṣant /// a4///
39A 233 a7t· /// a7///śolṣolā – /// b1
40A 234 b4s ne nu saluśolśoṣ saṃjip ña ///
41A 235 a1a1/// klāśoltuṣitaṃ /// a2///
42A 255 a2ṣäk-wälts puklā a2(śol)(lyalyipuräṣ)
43A 255 a3śtwar-wälts puklāśolśkā lyalyipuräṣ
44A 255 a4we-wälts puklāśollyaa5(lyipurä)ṣ
45A 255 a6okät-wälts puklāśollyalyipuräṣ
46A 255 a7ṣäk-wälts puklāśollyalyipuräa8(s)
47A 255 b1(śtwar-walts) (pu)klāśollyalyipuräṣ
48A 255 b2śtwarāk puklāśollyalyipuräṣ
49A 262 b6ṣñi śoläṣ lyutār āluśolpāsanträ ///
50A 268 a5kälymeyā yāmlune • kälym(e)yāśolśoluneṣiṃ ku – a6
51A 295 a5śolraryuräṣ
52A 295 b1camäk klopyośolläñcṣäṃ
53A 295 b2praṣtaṃ päñ tmāṃ puklāśolmäskaträm •
54A 295 praṣtaṃ ṣäk tmāṃ puklāś(o)b3lmäskaträ
55A 295 b3wrasañ ṣpät tmāṃ puklāśolśāweñc •
56A 295 b4– – – – – – – – tmāṃ puklā wrasaśśiśolpärkär mäskatär
57A 298 a5yepeyntu kāre /// a5śolläntṣām : 2 ॥
58A 300 a6ṣāmnāsā pkācśolṣolār mā yas kāṣiñtsi :
59A 300 a7kuyal mā oṅkracśolśāwās napeṃsaṃ :
60A 310 b1·w· ṣ pkänt mäntśolśo… b2/// ṣiṃ
61A 322 b4l· /// b4///śolmkältoṃts kapśañi y·· ///
62A 329 a5a5/// yoktärr okiśoltāpärk : mā ///
63A 329 b2b2/// nträ :śolkalpṣinäṃ yanträ yo·i ///
64A 331 a2a2/// m rinäṣtärśolmā kāpñe /// a3
65A 332 a4śāsaṃṣiśol; sme ///
66A 337 a4/// a4/// lpśolṣeṣ täprenäk ṣakk ats
67A 341 b7ytāraṃ ñakäs ; kāpñeśol
68A 347 b2āraṣśolcami
69A 347 śolkapśiññäṣ ; prākroneyntu ;
70A 355 b1ymāssuṣ wrasañ ; āluśol; mā sumnāträ ;
71A 393 b7/// b7/// ṣñiśolcam näkṣā – ///
72A 405 b5; wasäṃ mosaṃ ;śolka ///
73A 408 a3a3/// tṣ· tñiśolṣolār mā /// a4
74A 434 a1a1āluśolmā sumāluñeṣiṃ /// a2
75A 444.d b3/// b3/// ·t·śolnāntsu ॥ taṃne (wkänyo)
76A 460 a4vṛttayo • ālu akälymeśolśoluneyumäñcäs /// a5///
77PK NS 1 a4kuleyis mosaṃ ; kāpñeśolnakäb1t :
78THT 1495 b2sne – – caṃ •śolā /// b3///
79YQ I.5 b3cam ypeṣiṃ kārāśaṃ ānāntāpāśolśāwāṣt b4///
80YQ II.4 a2cu ; knānmuneṣi ;śoleṣant ; pācar a3
81YQ II.7 a7lwā koluneyo ;śolśosamträ ; klopasunt :
82YQ II.10 a1saṃvarṣiṃ camśoleṣant
83YQ II.12 a7śolkapśañi ; krant ākāl
84YQ II.14 b2śolṣolāraṃ ; śolā wärpob3(nt)
85YQ N.3 b1śolraryuräṣ
86YQ N.4 b1tmāṃ śtwar wälts puklāśol///
87YQ N.5 a7ṣñ(i) (ś)oläṣ lyutār āluśolpāsaṃträ
88YQ N.5 b4tämyo täm cesmiśolsne-ñā(tse) ///

śoll

1A 12 b5śiśkäṣ ; klisontäṣ ;śollats cami ; wākäm
2A 73 b314σ /// ·ñ· śolloki : 1 ॥
3A 84 a2mā /// a2///śoll(o)ki kāpñ(e) kulypal sas··
4A 129 a3a3eṃtsuṣ ṣeñc ṣñiśolloki : /// a4