🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kātäk

Cite this page as:"kātäk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kātäk (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:“to (a)rise”
Word class:verb
Language:TA
Lexeme variants:kātäk
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:preterite
Stem class:1
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1
2kātkaṣt
3kātäk, kātka-ṃ, kātka-mkātkar, kātkar-ñi

Lexeme family

Occurrences

kātäk

1A 10 b6yayäskuräṣ ysāräṃ lyāsmāṃ wartsyäṣ kātäk mrā (c)
2A 61 b5tmäṣ bodhisattu āsāb5(näṣ) (kātäk) /// (kalka)m näṣ wärtac
3A 67 b4b4 /// (tso)pats kācke kātäktmäṣ wlāñkät ṣakk
4A 142 a3a3 /// ṣ āsānäṣ kātäk lo /// a4 ///
5A 144 and THT 2485 a3/// ṣ«†ä» ṣñi nasluneyäṣ kātäk ylāri māca(r) (k)l(opa)s(unt) s(e)yacc
6A 144 and THT 2485 b1 (rā) (eṃtsuräṣ) (orto) (kātäk) (täm) (nu) (mäṃ)t w(ä)knā
7A 185 a5a5 – l āsānäṣ kātäk āmā /// a6 – –
8A 273 b3tmäṣ purohi(t) (bodhisatvānac) (träṅkä)ṣ k(ātäk) /// b4 /// (träṅkä)ṣ
9A 278 a7/// ll oki lameyäṣ kātäktärkärṣ mañkätt oki
10A 302 b5we ptāñkät käṣṣi āsānäṣ kātäk kātkmāṃ nāṃ b6 ///
11A 329 a4/// a4 /// lskālune kātäk ote tä(preṃ) /// a5
12SHT 4523 and 1044 b2 b2 kātäk praṣtā ·k· pāssi b5
13YQ II.9 b6ñäkci krop pkā-k lameyäṣ kātäkśmāśānaśräṅkāraṃ b7 (॥)