🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

bodhisattu

Cite this page as:"bodhisattu". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_bodhisattu (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:“Bodhisattva [a person who will become a Buddha]”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:bodhisātve
Equivalent in other languages:Skt. bodhisattva-
Lexeme variants:bodhisattu
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nombodhisattubodhisatvāñ
voc
accbodhisatvāṃbodhisatvās
genbodhisatvāpbodhisatvāśśi
loc
comitbodhisatvāṃśäl
inst
ablbodhisatvānäṣ
perl
allbodhisatvānac
caus

Lexeme family

Occurrences

bodhisattu

1A 1 a5siddhārthes lānt se sarvārthasiddhe bodhisattu sāmudraṃ kārp ñemiṣiṃ praṅkā
2A 57 b5t(a)nne wkänyo säm rupyāvate bodhisattu wäl säksäk puklā lāntub6(ne)
3A 60 b6tu ptāñkät ārkib6(śoṣṣaṃ) /// (bodhi)sattu träṅkäṣ ṣokyo retwe kus
4A 61 b4: 1 ॥ tmäṣ bodhisattu āsāb5(näṣ) (kātäk) /// (kalka)m
5A 67 a4/// ñco siñlunebodhisattu träṅkäṣ ontaṃ tāka-ñi
6A 68 a6kälytär ; krätkālaṃ ; bodhisatt(u) ; – – ñ()aṃ :
7A 75 b1kāṣāri wsā b1 /// (bodhi)sattu träṅkäṣ mar ñi pä(ltsäk)
8A 79 a3 kleñ-c(i)tmäṣ bodhisattu āriñc wākṣantāṃ koṣäntāṃ penu
9A 81 b11 ॥ täm kaklyuṣūräṣ (bodhi)sattu kaṣ·· /// b2 ///
10A 253 a6tmäṣ ālyäkyāṃ praṣtaṃ metrak bodhisattu ñäkci wäl täpräṃ wimānäṣṣ
11A 257 b2wät nu kuraś tämyo bodhisattu wraṣi wram yatär tmäṣ
12A 265 a2a2 ॥ ॥ tmäṣ bodhisattu oṣeñi ·ñ· waṣtwaṃ āntiṣpuraṃ
13A 265 b5ñc«†ä» kuyalte äntā ne bodhisattu pukaṃ neṣā puttiśpa ///
14A 269 and 290 b3(lywā-m) (kuyalte) (ä)ntā ne bodhisattu wiki «ñ»u p«†ñ»i puklyi
15A 273 a1a1 /// (tmäṣ) (metrak) (bodhisat)tu w(ir) mkälto puklākaṃ tm-äk
16A 273 a4kaśaṃ yäṣtmäṣ bodhisattu a5 /// (sä)s akṣar
17A 275 b81 ॥ täm kakly(u)ṣuräṣ bodhisattu träṅkäṣ cani ats te
18A 296 b2/// b2 māṃ akmalyo bodhisattu pāciṃ tsaryo ñ(ä)ktes kunti
19A 297 b2nāgapuṣ(p) /// b2 metrak bodhisattu waśirr oki prākräṃ pratimyo
20A 399 a1 a1 /// ·maprabhe bodhisatt(u) (mäś)k(i)tāñcāṃ pä /// a2
21A 399 a4śwāṣ ॥ jvalaprabhe bodhisattu träṅkä(ṣ) /// a5 ///
22A 399 b2: 1 ॥ maṇijvāle bodhisattu träṅkäṣ klyom metra(k)
23YQ II.9 a8lkāluneyo aa8(śäṃ) /// (me)trak bodhisattu ajitenäṣṣ aci śäk päñ