Announcements

āriñc

Cite this page as:"āriñc". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_āriñc (accessed 03 Mar. 2024).
 
Meaning:“heart”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:arañce
Lexeme variants:āriñc
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg pl du
nom āriñc
voc
acc āriñc
gen āriñcis
loc āriñcaṃ, āriñcan-äk
comit
inst āriñcyo
abl
perl āriñcā
all
caus

Lexeme family

Commentary

Translation by Carling et al. 2009: heart

Occurrences

āriñc

1A 6 a2; kātkäṣtär-ñi ; tuṅky=āriñc:
2A 42 b3b3tñyāriñcñäkteññā ///
3A 56 b4ākālntwā kakmu ṣet wasäṃāriñckātkässi : b5///
4A 75 a2tsräṃ päryoāriñc; wākṣantāṃ
5A 75 b1mar ñi pä(ltsäk)(āri)ñcwtākot malywät kuyalte mā – – – (kā)ṣāri wsāläṣ ñātse kā b2 ///
6A 79 a3āriñcwākṣantāṃ
7A 101 b3; (pä)lks(e) ñi ;āriñcmarmas :
8A 108 a4täm lo ; ṣñ=āriñca5
9A 145 a5praṣt suk kāckeyo plāntäṣtrāriñcñä – – – – – – – p(y)āp(y)ā ṣi
10A 158 b6/// ; tuṅkṣiṃ pory=āriñc:
11A 164 a4mā śkaṃ cämpäc ñiāriñcpältsäk /// a5///
12A 168 b6napeṃ /// b6///āriñcpältsäk ///
13A 255 b6māk wrasaśśi nṣäṣ śraluneyāāriñcwākaṣ
14A 280 a3a3/// mpalṣi śaṅkhesāriñckātkṣantāṃ : mā yśalmañ
15A 287 and 259 a4(ṣkäśśāṃ) (praṣtaṃ) (tsälpäṣlyinäs) (wra)saśśiā(riñc)(pältsäk) (lyalypäntu) (pältsäṅkāṣ)
16A 313 b3tswo o(ki) (ṣñi)(āri)ñc
17A 331 a1a1/// sāyaṃtyo pyaṣtatrāriñc/// a2/// m
18A 340 a5(nātäk) kuciṣṣ aśśi ;āriñcpältsäk tñi
19A 342 a4; kra(nt) tiryā ;āriñcwasäṃ ; entsāte :
20A 356 b3(tä)kwāṣānt nā – – (kāp)ñ(e)āriñcpācar kuyal·· – – kṣe
21A 403 a3 /// ; (pā)criāri(ñc); (p)r(ā)kär eṃ(tsāt) 1
22A 406 a3/// a3///(āri)ñcwināsam-äm • ·ai ///
23A 406 a4·ai /// a4///āriñcwinā(sam-äm) /// a5///
24A 406 b5kapśiññā(s) /// b5///(āri)ñcwināsam-äm • ///
25A 407 a3a3/// c·r kāpñeāriñcpācar /// a4///
26THT 3401 b2·k· /// b2///āriñc///
27YQ I.6 b7kalam-ci ;āriñcwākaläṃ :
28YQ I.7 b1kucyo neāriñcwākaṣ-äṃ

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.