🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pälskes

Cite this page as:"pälskes". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pälskes (accessed 14 Jun. 2024).
 
Meaning:“thought, mind, spirit”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:palsko
Lexeme variants:pälskes
 
Number:singular
Case:genitive
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ant

Paradigm

sgpldu
nompältsäkpälskāñ, pälskant
voc
accpälskāṃ, pältsäkpälskās, pälskant
genpälskes
locpälskaṃpältskäntwaṃ, pälskāsaṃ
comitpälskaśśäl
instpältsäkyo, pältsäkyo-kā-k
ablpältskäṣ
perlpältskā
allpälskac
caus

Lexeme family

Occurrences

pälskes

1A 55 a2wāsklune ; aśnumänt ;pälskeswañi ; kāswe n-äṃ
2A 55 a6; eñcare ; arseñcpälskes: tsitoṣ tub1(ṅkyo) ;
3A 113 b1tām kapśiññaṃ mäṃt nepälskessuk naṣ b2
4A 122 b2kenät āmāśās b2///pälskestsopats kāckeb3
5A 243 a2; – rikäṃ 9pälskeskapśiññis ; tärkāluneṣiṃ ;
6A 378 a1; (āri)ñcis suk ;pälskeskācke ; wināsam tñi
7A 384 a5äntsaṃ : cittaudāryalakṣana :pälskesāśāwesub1neṣi svabhāwum : vitarkis
8A 384 b1viṣey etssanträcam«m/p»älskesāśāweb2suneyä
9A 384 b5nāṃtsu : cittasaukṣmalakṣaṇa :pälskeslykälyaṃsuneṣi sva…
10A 385 a1a1bhāp •pälskeslykälyäsuneyaṃ ṣurm v«o/i»cār nāṃtsu
11A 386 a3• ॥ cittakarmaṇyatā •pälskeskāswoneyantu kropnäsiyac ayanisuneyum wlep
12A 386 b1asa • cittabhadravatā •pälskessākrone : avihiṃ •
13YQ I.6 b7; /// ;pälskeskalam-ci ; āriñc wākaläṃ