🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

napeṃ

Cite this page as:"napeṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_napeṃ (accessed 12 Jul. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “human being, mortal”
Word class:noun
Language:TA
Lexeme variants:napeṃ
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomnapeṃnapeñi
voc
accnapenäs
gennapenäśśi
locnapeṃsaṃ, napeṃsan-äk
comitnapeṃsaśśäl
inst
ablnapeṃnäṣ
perl
allnapeṃsac
caus

Lexeme family

Occurrences

napeṃ

1A 10 a4mät yal tākiṣ säs napeṃ daśārathes lānt se rām
2A 46 b5/// (pre)b5tāsäṣ : ñäktas napeṃ /// b6 puk ptāñäktañ
3A 82 b3tñi s·· b3 neyā napeṃ wäl : wä ///
4A 123 b5/// tāṣ : ñkät napeṃ b6 /// kär kūki
5A 154 b3 ñkät napeṃ ; penu śāt
6A 168 b5/// (ko)lyāṇī ci puk napeṃ /// b6 /// āriñc
7A 188 b2: /// b2 ntaṃ napeṃ naṣt mänt pat nu
8A 202 a4kräntsonās aśä a4 /// napeṃ wrasom nu a5 ///
9A 227-228 a4– ; wärpnātsi : napeṃ – – – ; – – – – ;
10A 299 a6ñäktaśśi tām praṣt ; napeṃ ā /// a7
11A 315 and 316 b6 säm saṃ ñkät napeṃ na(ṣ) (ke) (ne) ñäktaśśi
12THT 1464 a4svapna darśnaṃ ॥ ñäkt·s napeṃ saṃ sa saṃ ///
13THT 2036 b2/// b2 /// täṃ napeṃ – ///
14THT 2071 a2a2 /// – wrasañ napeṃ – /// b1 ///

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.