🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ptāñktañ

Cite this page as:"ptāñktañ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ptāñktañ (accessed 20 Jul. 2024).
 
Meaning:“Buddha”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pañäkte
Lexeme variants:ptāñktañ; pättāñäktañ; pättāṃñktañ; ptāñäktañ; ptāññäktañ
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomptāñkätptāñktañ
voc
accptāñktas
genpättāñäktespättāññäktaśśi
locpättāṃñktaṃ
comitptāñktaśśäl
instptāñktasyo
ablptāñktäṣ
perlptāñäktāptāñäktasā
allpättāñäktacptāñktasac
caus

Lexeme family

Occurrences

ptāññäktañ

1A 256 b3metrak ptāññäkte neṣ kākätkuṣ ptāññäktañ taryāk-we-pi l(akṣaṇäsyo) (yetuṣ) (wā)b4mpuṣ
2YQ II.3 a6weñlunepälkāc mäccek ptāññäa7(ktañ) /// (kä)ṣṣinac kātse ytsi
3YQ III.3 a5ṣomaṃ träṅkiñc ṣurm pälkoräṣ ptāññäktañ ṣomes wrasaśśi a6

ptāñäktañ

1A 18 b3tmäṣṣ orto cem ; ptāñäktañ ; puttiśparnac ; vy(ā)b4karit
2A 30 a6/// (udumpa)a6rṣi pyāpy oki ptāñäktañ māski /// b1 säm
3A 46 b6napeṃ /// b6 puk ptāñäktañ : 1 ॥ ///
4A 287 and 259 a8yukaṃpuk (neṣ) (ptāñä)b1(ktañ) ; (käṣṣiñ) (kleśās) ;
5A 311 b4: kus ne – – – – – ptāñäktañ – – v· /// 10σ
6A 353 b1kläṣmune «†r»ñe«rvaṃ» śpālmeṃ träṅkiñc ptāñäktañ – – – – – (waṣtä)ṣ«†ä» lantu
7A 354 b4b4 – – (ś)l(a) ynāñmuneyumäṣ ptāñäktañ : ptāñäktaśśi ākläṣlye śkaṃ
8YQ III.3 b3suk wärpnānträ • kulewāsäṣ ptāñäktañ prattika-ptāb4(ñäktañ) /// (kaklyuṣu)räṣ kātkmāṃ

ptāñktañ

1A 22 b2puksubhādrenaṃptāñktañ neṣiñi ; prattika b3
2A 256 b8 (•) (kāśyape) (•) (śākyamuni) p(t)āñ(kta)ñ a(kma)l(ṣ)iṃ (y)erpeyaṃ āneñci lkāntr-äṃ
3A 273 b5; śākyab5(muni) (ṣolar) (māk) (ptāñktañ) (käṣṣiñ) (ñäktas) (napenäśśi) ;
4A 311 b5k : puk cem ptāñktañ ; krant märkampal ;
5YQ I.10 b8cor śkaṃ poñś tākimäs ptāñktañ

pättāṃñktañ

1A 229 b6/// ; ārkiśoṣyaṃ ; pättāṃñktañ : ṣakk ats ces(ma)śśäl

pättāñäktañ

1A 33 b4/// b4 ñ«†ä» träṅkiñc pättāñä(ktañ) /// b5 pukā-k kärsnāṣ
2A 114 b4ñc(a)śśäl tāskmāṃ āṣāni(kā)ñ«†ä» ñäktaśś(i) pättāñäktañ ṣ(me)ñcinäs tre mañäs
3A 187 b6pākä b6 /// (ś)twar pättāñäktañ śtwar śtwar mañsā tām
4A 408.h b3/// b3 /// puk pättāñäktañ /// b4 /// – – –