Announcements

pälskāt

Cite this page as:"pälskāt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pälskāt (accessed 22 Apr. 2024).
 
Meaning:“to think”
Word class:tense_stem
Language:TA
Equivalent in TB:pälskā-
Lexeme variants:pälskāt; pältskāt
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:preterite
Stem class:1
Voice:middle

Paradigm

Lexeme family

Occurrences

pälskāt

1A 23 b4ākärnunt aśänyo ptāñkät käṣyā(p) b4kapśaññac lkāmāṃ pälskāt
2A 37 b2tmäṣ nunakpälskātku… ///
3A 62 a5(ṣñi) (ā,ri)ñc ptāñkät ;pälskāt
4A 79 a1a1/// (tä)m pälkoräṣ pälskāt
5A 90 a5 ṣñi kotärpälskāt;
6A 217 a5pälskāt pūk knānmāṃ ;
7A 403 a7a7/// (āleyaṃ) (śa)nwenyopäls(k)ā(t)

pältskāt

1A 78 b5b5/// ॥ lātspältskāt