🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pälskāt

Cite this page as:"pälskāt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pälskāt (accessed 16 Jul. 2024).
 
Meaning:“to think”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:pälskā-
Lexeme variants:pälskāt; pältskāt
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:preterite
Stem class:1
Valency:transitive
Voice:middle

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1pälskāpälske
2pältskāte
3pälskātpälskānt

Lexeme family

Occurrences

pälskāt

1A 23 b4kapśaññac lkāmāṃ pälskātyarāssinaṃpuk
2A 37 b2 …mār tmäṣ nuna-k pälskāt ku… /// b3 …raṃ
3A 62 a5(ṣñi) (ā);(ri)ñc ptāñkät ; pälskāt ke neṣ ; yärk
4A 79 a1a1 /// (tä)m pälkoräṣ pälskāt marc· – – – ·tāp cami
5A 90 a5: ṣñi kotär pälskāt ; pe ñom-klyu
6A 217 a5; oṅkraci : 8 pälskāt pūk knānmāṃ ; ke
7A 403 a7a7 /// (āleyaṃ) (śa)nwenyo päls(k)ā(t) – – – – (kuya)lte • ॥

pältskāt

1A 78 b5b5 /// ॥ lāts pältskāt onta(ṃ) (säm) (śaru)