🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

lkāmāṃ

Cite this page as:"lkāmāṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_lkāmāṃ (accessed 22 Jun. 2024).
 
Meaning:“looking, seeing”
Word class:adjective
Language:TA
Lexeme variants:lkāmāṃ
 
Number:singular; plural
Stem:present
Stem class:5
Valency:transitive
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomlkāmāṃlkāmāṃlkāmāṃlkāmāṃ
voc
acclkāmāṃlkāmāṃlkāmāṃlkāmāṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

lkāmāṃ

1A 5 b2sām ; tsru ṣät lkā(māṃ) ; b3 śāri-lyāk
2A 6 a6lek yaṣ tämne-k śominānac lkāmāṃ āñmaśl-äkk ats (pältsäṅkā)b1(ṣ) (॥)
3A 23 b4b4kapśaññac lkāmāṃ pälskātyarāssinaṃ
4A 123 a6waṣti… a6 /// mä lkāmāṃ koṃ-ñkäb1(t) /// ·k· r
5A 153 b4viśākhā tkanäṣ kākätkus kälymes lkāmāṃ āñmaśl-äkk ats träṅkäṣ ote
6A 173 b5/// b5 /// ṣṣinac lkāmāṃ /// b6 ///
7A 198 a3/// a3 mu ṣät lkāmāṃ śla pro /// a4
8A 257 a5wewñuräṣ āñcālyī tsaränyo bodhisatvānac lkāmāṃ (träṅki)ñc pälkāc pälkāc krañś
9A 313 a7akmalyo ñäktaś(ś)i (pättāñä)a7ktes akmlac lkāmā(ṃ) träṅkäṣcācäkkinaṃ
10A 313 b4papälyku ākärnunt aśä(nyo) (ptāñkta)b4c lkāmāṃ träṅkäṣānändārśnaṃ
11A 314 a1pättāññäktes (nu) k(ā)tsek akmlaṃ lkāmāṃ p(u)k klopä(nt)w(äṣ) (ā)ñu kä(lpānt)
12A 318 and 319 a3vidy(ādharñās) (śomi)a3nāśśi kräntsonās pikārās lkāmāṃ märso oki ñä… ///
13A 324 a7/// a7 /// yātlune lkāmāṃ añumā /// a8 ///
14A 359 a3caṣ a3 praski wlaluneyaṃ lkāmāṃ । upaniśrayāśu śaraṇaṃ – – –
15A 399.16 b1/// b1 /// – lkāmāṃ ///
16THT 1145 b2/// b2 /// (āla)mw(ä)c lkāmāṃ täṣ ·· – ///
17THT 3395 b1pä /// b1 /// lkāmāṃ l· – ///