🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pältsäṅkāṣ

Cite this page as:"pältsäṅkāṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pältsäṅkāṣ (accessed 20 Jun. 2024).
 
Meaning:“to think”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:pälskā-
Lexeme variants:pältsäṅkāṣ
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:present
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:7
Valency:transitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1pältsäṅkām
2pältsäṅkātpältsäṅkātār
3pältsäñśā, pältsäṅkāṣpältsäṅkeñc

Lexeme family

Occurrences

pältsäṅkāṣ

1A 5 b5ime kälpo āñmaśl-äkk ats pältsäṅkāṣ o(te) (tä)b6preṃ kāwältune ote
2A 6 a6śominānac lkāmāṃ āñmaśl-äkk ats (pältsäṅkā)b1(ṣ) (॥) (ap)tsaradarśnaṃmar
3A 6 b3: 1 ॥ nuna-k pältsäṅkāṣ tsopatsäṃ ñātse pälko(rä)b4(ṣ)
4A 7 a2yātalyi tuṅ= śärsässi nuna-k pältsäṅkāṣ kus nu cämpiṣ taṃne
5A 21 b3weyeṃ nāṃtsu bṛhadyuti kuntistsek pältsäṅkāṣ o(t)e b4 (täpreṃ) añumāski
6A 33 a1– – – – – – – ·n· oṅk«†ä» /// (pältsä)a2ṅkāṣ ote täpreṃ koṃ parno
7A 48 a2wrasom omäsk(e)«śa/nä»ṃ kuc wramaṃ (pältsäṅkāṣ) /// a3 – – – p
8A 56 b6aśänyo rinäs wrassac pälkoräṣ (ltsäṅkāṣ)
9A 58 a2mäśkitāśśi potluneyntu āsuk kätkoräṣ pältsäṅkāṣ a3
10A 254 b8(kl)opas(u) nāṃtsu āñmaśl-ä(kk) (ats) (pältsäṅkāṣ) (ote) (tä) (preṃ)
11A 255 b5tmäṣ metrak ptāñkät pältsäṅkāb6(ṣ) (kupre) (ne) (näṣ) (ārśo-)k
12A 261 b3(lame)yäṣ kākätku āymaśl-äkk ats pältsäṅkāṣ täpreṃ śkaṃ /// b4
13A 276 a3läctäm kaklyuṣuräṣ pältsäṅkāṣ nāñi pe /// a4
14A 278 b2/// c täṣ ; pältsäṅkāṣ ; kuyal pat tṣā
15A 287 and 259 a4(wra)saśśi ā(riñc) (pältsäk) (lyalypäntu) (pältsäṅkāṣ) (k)us n(e) nṣ(aśśäl) (ṣiyak)
16A 292 b6pāṣāt āneñci-k a(ts) (pälkoräṣ) (pältsäṅkāṣ) /// b7 ///
17A 295 a4wrassäṣ kip mäskatär nuna-k pältsäṅkāṣ a5ś(t) (tākiṣ) (ñi) (omäskenā)p
18A 304 a1 a1 /// (pä)ltsäṅkāṣ äñcaṃ wkänyo /// a2
19A 307 a1(pāṣāt) āneñcikk ats pälkoräṣ pältsäṅkāṣ kuc ne ptāñkät käṣṣi
20A 317 a8watkuräṣ /// a8pältsäṅkāṣ ṣokyo – – – – tsopats kär-paräṃ
21A 317 b6kucc aśśi ; wram pältsäṅkāṣ ; āriñcā : 1
22A 384 b4etsäṣträ cam-äk viṣayaṃ vitark pältsäṅkāṣ : tanne vitarkis wlesaṃ
23YQ II.12 b8lameyäṣ kākätku āñmaśl-äkk ats (ltsäṅkāṣ)
24YQ II.13 (pä)a1(ltsäṅkāṣ) (täpreṃ) (śkaṃ) /// (t)saränyo
25YQ III.9 a5tmäṣ gautami lāts pältsäṅkāṣ kus aśśi tom śäk
26YQ N.3 a8/// kip mäskatär nuna-k pältsäṅkāṣ hiśt tākiṣ-ñi omäskenāp (yāmluneyis)