🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kākätku

Cite this page as:"kākätku". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kākätku (accessed 30 May 2024).
 
Meaning:“to (a)rise”
Word class:adjective
Language:TA
Lexeme variants:kākätku
 
Number:singular
Stem:preterite
Stem class:1
Case:nominative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):-nt
Nom. pl. (masc.):-ṣ

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomkākätku, kākätkuntkākätkus, kākätkuntkākätkuṣ, kākätkuntkākätkunt
voc
acckākätkuntkākätkuntkākätkuntkākätkunt
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

kākätku

1A 7 a6pekant wiyo =ki lakeyäṣkākätkuāneñci pälkoräṣ (träṅkä)b1(ṣ) (h)ai
2A 19 a3käṣ(ṣ)ia3ārkiśoṣyaṃkākätkuṣeṣ cami nu āṣānikyāp
3A 111 a6a6/// /// (ākā)l(kākä)tkumar säm wasäṃ ypeyis
4A 258 b1yo pāpläntu pälskum tkanäṣkākätkuāñcāli tsaränyo meträkyāp peṃ
5A 261 b3/// āṣānik metrak (lame)yäṣkākätkuāymaśl-äkk ats pältsäṅkāṣ täpreṃ
6A 313 a1a1täm sañcekākätkuṣ(e)ṣ-äṃ pättāñkät käṣṣi mär(tā)r
7A 313 a4śmoññe yāmtsānt cam plyaskenäṣkākätkukāru(ṇyo) (tmäṣ) (ptāñkät) (käṣṣi)
8THT 1643.a a1/// ·rä dvi ortokākätkuwsāl kā – ///
9THT 2472 b2b2/// – nukākätku·e /// b3///
10YQ II.12 b8/// (āṣānik) (metra)k«†ä» lameyäṣkākätkuāñmaśl-äkk ats (ltsäṅkāṣ)
11YQ III.2 a8käṣṣi : ārkiśoṣṣaṃ ;kākätku; nu wasäṃ
12YQ III.11 b3/// (ā)rts koṃ ksärkākätkuṣñi waṣtaṃ wles yāmuräṣ
13YQ III.11 b6śwātsi yoktsiyo b6(rk) ///(k)ākätkuñwaṃ wsālu wasu tsaraṃ