🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

āñmaśl-äkk

Cite this page as:"āñmaśl-äkk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_āñmaśl-äk (accessed 24 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “self”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:āñme
Lexeme variants:āñmaśl-äkk; āymaśl-äkk
 
Number:singular
Case:comitative
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):

Paradigm

sgpldu
nomāñcäm
voc
accāñcäm
genāñmes
locāñmaṃ
comitāñmaśśäl, āñmaśl-äkk
inst
ablāñmäṣ
perlāñmā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

āñmaśl-äkk

1A 5 b5yneś śomiṃṣiṃ ime kälpo āñmaśl-äkk ats pältsäṅkāṣ o(te) (tä)b6preṃ
2A 6 a6yaṣ tämne-k śominānac lkāmāṃ āñmaśl-äkk ats (pältsäṅkā)b1(ṣ) (॥) (ap)tsaradarśnaṃ
3A 91 a5su a5 /// ṣ āñmaśl-äkk ats träṅkäṣnandavilāpaṃ
4A 153 b4tkanäṣ kākätkus kälymes lkāmāṃ āñmaśl-äkk ats träṅkäṣ ote täpreṃ
5A 254 b8l(yutā)r (m)emaṣ (kl)opas(u) nāṃtsu āñmaśl-ä(kk) (ats) (pältsäṅkāṣ) (ote) (tä) (preṃ)
6YQ II.12 b8(āṣānik) (metra)k«†ä» lameyäṣ kākätku āñmaśl-äkk ats (ltsäṅkāṣ)

āymaśl-äkk

1A 214 a5täm ka(k)l(yu)ṣuräṣ āṣānik metrak āymaśl-äkk ats träṅkäṣ /// a6
2A 261 b3āṣānik metrak (lame)yäṣ kākätku āymaśl-äkk ats pältsäṅkāṣ täpreṃ śkaṃ
3YQ II.1 b1b1 (metrak) (āymaśl-äkk) (ats) (träṅkäṣ) /// (ñä)ktañ

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.