Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

ñäktañ

Cite this page as:"ñäktañ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñäktañ (accessed 03 Dec. 2023).
 
Meaning:“god [also an epithet of the Buddha]; [your] majesty [in the vocative]”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ñakte
Equivalent in other languages:Skt. deva-
Lexeme variants:ñäktañ; ñäktaññ
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg pl du
nom ñkät ñäktañ
voc
acc ñkät ñäktas
gen ñäktes ñäktaśśi
loc ñäktasaṃ
comit ñäktaśśäl
inst
abl ñäktäṣ ñäktasäṣ
perl ñäktasā
all ñäktac ñäktasac
caus

Lexeme family

Occurrences

ñäktañ

1A 58 a6ñäktaññäkcyās ; wimāntwäṣ ;
2A 63 b2 wrasaśśi krañcäṃ swārtwlune yomuṣ pältskumäṣ śāweñäktab3(ñ)(asurāñ) yakṣeñi tāśśi tämne
3A 64 b2sne pältikāñ ; cemñäktañ; kusne cami :
4A 75 a1täm kärsoräṣ ṣuliñiñäktañweyeṃ nāṃtsuṣ träṅkiñc a2
5A 98 a6/// pre śkaṃ neñäktañtalkeṣiṃ ysār śwāl war
6A 98 b2lame naṣ kuc neñäktaññäkcyā… b3/// yoktsintu
7A 114 a4a4/// s neñäktañneṣ ṣāmnāñ aśyāñ nāntsuṣ
8A 114 b6keṃ ñäktasaṃ t· – –ñäktaññä – – – – – –
9A 183 b2/// b2/// pukñäktañśla maṅk· /// b3
10A 183 b3/// räṣ sne yärmñäktañpkä – /// b4
11A 192 b2nteñ tsākkiñ·· /// b2ñäktañtām praṣtaṃ /// b3
12A 249 b3bram ñäktäṣṣ aci ;ñäktañwras{i/a}śśi ; käṣṣiñ puk
13A 253 a3ne tākiñc ; braa3(m)(ñä)ktañ:
14A 256 a7mät ne wälts koññäktañmät ne wälts mañ
15A 256 mät ne wälts maññäkta(ñ)– – – – – – – a8 – – kaknuṣ ṣitsrāk pärkoṣ
16A 257 a7tmäṣ puk tkanā āk(āśā)(ñäktañ)a8(nape)ñi tsopatsäṃ ynāñ(muneyo)
17A 288 a8ceṣ ṣomeñäktañ epreräṣ kākärpuräṣ dak(ṣ)i(ṇāpatha)c yiñc
18A 299 a2cem tām praṣtaṃ asaṃkhesyoñäktaññäkteññāñ tsälpāluneṣiṃ kuśalamūlyo rarätkuṣ
19A 299 a6/// nträ ñäktasäṣ ;ñäktaññäkteññāñ māk ; nervāṃ
20A 299 a7a7 /// weñäktañ; kumseñc napeṃsac :
21A 301 b3ñäktañśepär
22A 312 a8ābhāswar brahmalokäṣṣ aci rupadhatuṣiñi(ñäktañ)(yeñc) (ñäkta)b1śśi pättāññäktes añumāskiṣiṃ wram lkātsi •
23A 312 b6ñäktañnapeñi ; pälkānt (āla)b7m
24A 312 b8ṣeñc ; mloṣṣ okiñäktañ;
25A 314 a1(mäṃ)t ne(ñäktañ)(mtsāṣ) a2(ṣu) (orto)
26A 314 a2 (mäṃ)t ne (ñäktañ) (mtsāṣ) a2 (ṣu) (orto) (kātsek) ñareṣiñi wrasa(ñ) (ñä)ktaśśi pättāñkät pälkānt tämnek puk (ā)lyekñäktaññareṣiñi ṣñi ṣñi naslaṃ tkaṃ{t/s}ä(ṣ) (mtsāṣ)
27A 315 and 316 a1 spänto(ṣ) (ṣeñc)(ñä)ktañ;
28A 315 and 316 b3pälkāntñäktañ; na(peñi) ; ///
29A 315 and 316 b6tämyo pukñäktañnapeñi mtsā(ṣ) (ṣu) (orto)
30A 315 and 316 b8pi kursärwāyo penu akaniṣ(ṭhadhātuṣi)ñiñäktañtpär mä(skanträ)
31A 320 b5ñäktañnapeñi nu ; wno
32A 344 b3ñäktañ(s)uku(n)tw(äṣ) ; litanträ ;
33A 345 a3ñkät neṣontā okät tmāṃñä(kta)a4ñṣñi ṣñi wartsyaśśäl pkänt
34A 395 a2ṣak atsek camñäktañpāsaṃtr-äṃ
35THT 2426 b1/// b1/// ·käñäktañträṅki – /// b2
36YQ I.7 a5(ñäkta)ñ()bram ñkät śaśärsār kar
37YQ II.1 b1///(ñä)ktañnokte tannek weñār
38YQ II.3 a7ñäktañtärkoṣ ; ñäa8(kteññāñ) ;
39YQ II.6 b5tämyoñäktañ; ñäb6(kteññāñ) ; 11σ
40YQ II.7 b6sne mem śkaṃ kāmadhātuṣiñiñäktaññäkteññāñ klyob7(mänt) (metrakäṃ) ///

ñäktaññ

1A 318 and 319 a2ceṣ penu ṣome kropa-kropñäktaññoki tsärk ts· ///