🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kumnäṣ

Cite this page as:"kumnäṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kumnäṣ (accessed 19 Jul. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “come”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:käm-
Lexeme variants:kumnäṣ
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:present
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:10
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1kumsam
2
3kumṣā, kumnäṣkumṣār, kumseñckumnäṣtärkumsantär

Lexeme family

Occurrences

kumnäṣ

1A 51 b4me(maṣ) /// b4 /// (k)umnäṣ prākär klisnāṣtmäṣ
2A 66 b1yāmmār mar tñi ñātse kumnäṣkātkmāṃ n(āṃtsu) b2
3A 104 a3; mācräśśi ; päśnaṃ kumnäṣ a4 18σ ///
4A 125 and THT 1425.e and A 117 a2śśi pukis ṣiya wkäṃ kumnäṣ (ṣ)ñikek n(u) na(nde) ///
5A 253 a4koṃ āṣānikāṃ metrakäṃ lkātsi kumnäṣ cami märkampal puk āñmaṣ
6A 275 a6māl knā a6 /// kumnäṣ mokone : 1 ॥
7A 279 b1pa – – k«†ä» ṣiyak kumnäṣkuce pa(t) nu
8A 302 a1·m·prem pyākṣ tmaṃ täṅkñ(ä)ṣ kumnäṣ ṣakk ats metraknac :
9A 311 b2cam ; pākac kumnäṣ : tanne wkänyo ;
10A 317 b3läntwāśśi mrācaṃ kälymār tmäṣ kumnäṣ widyādharakirti purohit pälsk· ///
11A 395 a2ñäktañ pāsaṃtr-äṃ ñātseyac kumnäṣ tämyo pältskäṣ tsrucaṃ klop
12YQ I.6 a3: 1 ॥ tmäṣ kumnäṣ nirdhane brāa4(hmaṃ) /// (träṅ)käṣ
13YQ II.6 b2śralune ; tmäkk ats kumnäṣ : aryu penu ;
14YQ III.1 a7aśśi ptāñkät käṣṣi lo kumnäa8(ṣ) /// (॥) (kule)wāsaṃ klyomiṃ
15YQ III.4 b5śmäl naṣtmäṣ kumnäṣ ceṭikā ymāṃ b6 ///
16YQ III.4 b6ceṭikā ymāṃ b6 /// (ku)mnäṣpaṭṭinī träṅkäṣ ceṭikā

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.