🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

klyomiṃ

Cite this page as:"klyomiṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_klyomiṃ (accessed 21 May 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “noble”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:klyomo
Lexeme variants:klyomiṃ
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):-änt
Nom. pl. (masc.):-äṣ

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomklyomklyomiṃklyomäṣklyomināñ
voc
accklyomäntklyomināṃklyominās
genklyomäntāpklyomine
loc
comit
instklyomināsyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

klyomiṃ

1A 77 b1lywā-ci cesäm ; purpārklyomiṃ; pyām kṣānti :
2A 78 a6lāntsānac träṅkäṣ tämn(e) tāṣklyomiṃlawam ś· – – – – – – – – – b1
3A 89 b4lāntune eṃtsātpälkārklyomiṃsunda b5/// nuna-k
4A 106 b3/// kṣ·lyo sundari träṅkäṣklyomiṃhetutwati kus ṣrum b4
5A 106 b6ku b6 ///klyomiṃkuyal naṣ-äṃ kākmart
6A 107 a4a4/// tu penuklyomiṃnandes pācräśśi pukis tnäs
7A 109 b6tswo : mäṃt neklyomiṃ; sa
8A 268 a3pälkāluneyaṃ – – – – m oktatsiklyomiṃytāra4///
9A 268 a4wärkänt – – – tämne-kklyomiṃyt(ār) – – a5///
10A 299 b7/// (trä)ṅkäṣ kus ṣurmklyomiṃsne praṣt lakeyaṃ orto
11A 299 b8brahmāyu puro(hit) (träṅkä)ṣ peṃklyomiṃmänt wäknā pälkāte
12A 318 and 319 b8– – – – b8…rklyomiṃlālaṃṣkā (pälska-pā)ṣe lyutār śkaṃ
13A 324 b4b4/// lāṃts pukaṃklyomiṃ/// b5/// ci
14A 341 a3lyutār memaṣ ; paṣ-ñiklyomiṃ; śwātsi-k caṃ :
15A 341 a6kaśśi nasam ; śwātsikly(omiṃ); (pūtkā-ñi) (90-1) ///
16A 341 a9; yāmtsāc ā(kṣñā) ;(klyo)m{a/i}ṃsām 90-3 kus ne
17A 395 a1lmo ṣñi śnac weklyomiṃmar täpreṃ priyadatteṃ kāpñe
18A 398 a4/// a4/// (pä)klyoṣklyomiṃ säm saṃ saṃsāraṃ
19A 446 b3/// lkoräṣ träṅkäṣ pälkārklyomiṃkospreṃ kās· /// b4
20YQ III.1 a8kumnäa8(ṣ) /// (॥) (kule)wāsaṃklyomiṃ; śākiṣi lāṃts ;
21YQ III.1 b8pälkäṣ erkātune pälkārklyomiṃttā
22YQ III.11 a6nutāa6(mträ) /// (kāsu) (we)ñāṣtklyomiṃṣu piṣ rṣiwataṃ

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.