🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pälkäṣ

Cite this page as:"pälkäṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pälkäṣ (accessed 22 Jun. 2024).
 
Meaning:“to shine, appear”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:pälk-
Lexeme variants:pälkäṣ
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:present
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:1
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1
2
3pälśā, pälkäṣpälkiñc

Lexeme family

 • pälk-
  • pälk- “to shine, appear” gv
   • pälk- “to shine, appear” gv.prs1
    sg.actpl.act
    3pälśā, pälkäṣpälkiñc
   • pälk- “to shine, appear” gv.pret1
    sg.act
    3pälk
  • pälk- “to illuminate, show” kaus

Occurrences

pälkäṣ

1A 3 b4; wrasom nu ; pälkäṣ mäṃt ne ; sälpmāṃ
2A 5 a3 tāṣ-äṃ täpreṃ ats pälkäṣ (m)äṃ(t) (ne) a4 tsekeṣi
3A 17 a6; mäskatär : pñintuyo pälkäṣ ; amok ciñcär ;
4A 17 b5knānmune pñintwäṣ pkä pälkäṣ ṣyakk a(ts) (pa)b6t nu
5A 61 b2ñi sne nākämm oki pälkäṣ pälkār cämplum (॥) śuriṣinnaṃ
6A 265 a7swāñcenāsyo lyutār memaṣ ciñcär pälkäṣ ॥ saṃt· /// a8
7A 308 a6ta /// a6 rno pälkäṣ /// b1 m ci
8A 449 a3ṣū /// a3 /// pälkäṣ tṣan-äk ynālek śkaṃ
9YQ I.3 b6naṣ nākämyo : tsopats pälkäṣ ; käṣṣi b7
10YQ II.2 b6ciñcär kospreṃ nu parno pälkäṣ āṣānik klyom metrab7(k) ///
11YQ III.1 b8(kar) /// kṣā śākkiśśi pälkäṣ erkātune pälkār klyomiṃ