🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

nākäm

Cite this page as:"nākäm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_nākämm (accessed 16 Jun. 2024).
 
Meaning:“reproach, reprimand”
Carling and Pinault 2023: “blame, guilt, sin”
Word class:noun
Language:TA
Lexeme variants:nākäm; nākämm
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating

Paradigm

sgpldu
nomnākämnākmant
voc
accnākämnākmant
gen
loc
comit
instnākämyonākmaṃtyo
abl
perlnākmā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

nākäm

1A 4 a1; yātluneyo ; snenākäm: tämyo amok ;
2A 66 a1a1/// (sne)(nā)kämnaṣt tanäk ṣurmaṣ täṣ
3A 94 a3/// (ke)nmār ; snenākäm; nṣäṣṣ akri taṃ
4A 199 a6pättāñ(kät) /// a6– – – – –nākämträṅkiñc /// b1– – – –
5A 222 b3ā(kälṣäl) (:) b3(casä)snākäm; naṣṣmi säm ;
6A 235 a4/// a4/// krañcäśśinākäm·e /// a5///
7A 236 a6(märka)mpal : 6 kleśāśśinākäm; käntsā /// 18σ
8A 243 a2; tärkāluneṣiṃ ; snenākämkrant ; ā a3
9A 281 a7/// a7/// (ko)luneyisnākämweñäṣ kolune /// a8
10A 359 a9lyalyītku warsa snenākäm। na punar jātijarām
11A 385 b3॥ saṃsāradoṣāpalakṣanā : saṃsārisnākämpälkāluneyā : d vairāgyānukula
12SHT 1181 b1b1nākämunread knānmānaṣ
13THT 2400 a2a2/// ṣtr· snenākämma /// a3///

nākämm

1A 61 b2 nu ñi snenākämmoki pälkäṣ pälkār cämplum

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.