🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

sälpmāṃ

Cite this page as:"sälpmāṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_sälpmāṃ (accessed 18 Jun. 2024).
 
Meaning:“glowing”
Word class:adjective
Language:TA
Lexeme variants:sälpmāṃ
 
Number:singular; plural
Stem:present
Stem class:1
Valency:intransitive
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomsälpmāṃsälpmāṃsälpmāṃsälpmāṃ
voc
accsälpmāṃsälpmāṃsälpmāṃsälpmāṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

 • sälpā-
  • sälp- “to make glow” kaus
  • sälpā- “glow” “to glow” gv
   • sälpā- “glow” “to glow” gv.prs1
    sg.actpl.act
    1sälpämsälpmäs
    3sälypār, sälpiñc
    • sälpmāṃ “glowing” part.prs1
     sg.msg.fpl.mpl.f
     nomsälpmāṃsälpmāṃsälpmāṃsälpmāṃ
     accsälpmāṃsälpmāṃsälpmāṃsälpmāṃ
    • sälpāl “glow” “to glow” part.prs1
     sg.f
     nomsälpālyī
    • sälptsi “glow” “to glow” inf.n.prs1
     sg
     nomsälptsi
     accsälptsi
   • sälpā- “glow” “to glow” gv.subj5
    sg.act
    3sälpiṣ
   • sälp- “glow” “to glow” gv.pret

Occurrences

sälpmāṃ

1A 3 b4pälkäṣ mäṃt ne ;sälpmāṃpor : ṣñi ṣñaṣṣesā
2A 217 a8; asinät lkāläṃ ;sälpmāṃoki ; pūttiśparṣiṃ ;
3A 256 a8mät ne puksälpmāṃñemintwāṣi kurekār tāṣ mä(t)
4A 256 b1yetu jambunāṭ-wsāṣi ṣul tāṣsälpmāṃswāñcenāsyo (pe) w(a)ñi kär-paränyo
5A 261 a7; ṣiraś ca(ṣ) ;(sä)lpmāṃlk(āmä)s ; traidhātuk :
6A 295 a2·ñ·puk kapśañi w· – – – – – – –sälpmāṃañcwāṣi lyalypu(r)y(eṣ) sälpmāṃ murl(isyo)
7A 295 a2– – – – – – – sälpmāṃ añcwāṣi lyalypu(r)y(eṣ)sälpmāṃmurl(isyo) (mrācaṃ) (yämniṣ-ñi) (triku)
8A 295 a3(yämniṣ-ñi) (triku) a3– – – – – – –sälpmāṃtriśul mäṣ kapśiññaṃ
9A 295 a3wātñā – – – – – – – – ñi :sälpmāṃañcwāṣṣāñ päñ-känt śolymeñ a4
10A 298 a4a4tkanā : sawr-ämsälpmāṃyepeyntu kāre /// a5
11A 298 a7pre pänworäṣ ṣñi t··rsälpmāṃyepesyo lātäṅ(k)ā /// a8
12A 300 a4ñare-pālikāñ ; ñareyaṃ ;sälpmāṃtkanā ; wärṣṣälyo ;
13A 300 b2pärne ; pañwamträ :sälpmāṃye – b3
14A 313 b5; wleṣäl ṣem :sälpmāṃkapśiñño ; aviśan-äkk ats
15A 399.12 b2b2/// käṃsälpmāṃtkan(ā) – ///
16THT 1782 a2/// a2/// –sälpmāṃ/// a3/// –
17YQ II.12 b3; ṣiraś caṣ ;sälpmāṃlkāmäs ; traidhātuk :
18YQ N.3 a6a6///(säl)pm(āṃ)murlisyo mrācaṃ yämniṣ-ñi triku
19YQ N.3 a6mrācaṃ yämniṣ-ñi triku :sälpmāṃtr(iśul) /// a7