🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ṣem

Cite this page as:"ṣem". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣem (accessed 13 Jun. 2024).
 
Meaning:“to be”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:nes-
Lexeme variants:ṣem
 
Person:first
Number:singular
Tense/Mood:optative
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:imperfect
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1ṣem, ṣem-ciṣemäs
2ṣet, ṣet-ñi
3ṣeṣ-äṃ, ṣeṣ, ṣeṣ-ñi, ṣeṣ-ciṣeñc-äṃ, ṣeñc-äm, ṣeñc

Lexeme family

Occurrences

ṣem

1A 17 a2puṇyavāṃ ṣeṣ säm näṣṣemtām praṣt penu näṣ
2A 67 a5näṣ ṣñi klopyo siñälṣem॥ wlā a6///
3A 92 a614σ /// rṣantṣem; kuyal tu näṣ
4A 135 a6/// a6/// rpoṣem: ·i /// b1
5A 217 b4waṣtäṣ laṃtunt ; pälkoṣemnäṣ ; ūdūmparṣi ;
6A 313 b4näṣ neṣā ; kärsālṣempracar ; tanne śpālmeṃn
7A 313 b5kalpas näṣ ; wleṣälṣem: sälpmāṃ kapśiñño ;
8A 313 b6 o(ntaṃ) ; (lotka)b6lṣem: 1 puk saṃsārṣinäs
9A 313 b6(kupre) (ne) ; (kärsāl)(ṣem); (mā) (lo)b7tkal ṣem
10A 313 b7(ṣem) ; (mā) (lo)b7tkalṣem; ṣñ= ākāläṣ :
11A 340 b6näṣ tām praṣt ;ṣemkāruṇyo ; kātyāyane ;
12A 436 a2 ne āptā yāmälṣemtmäṣ kospreṃn aśśi kälpāl
13A 436 a2tmäṣ kospreṃn aśśi kälpālṣemtaṃ /// a3///
14A 436 b5paräṃ kälpo nasälṣemtanäk ṣakk ats puk
15YQ III.11 b7näṣ aṣṭam konaṃ kälpālṣemdakṣinakäs : pärśes
16YQ N.2 and N.6 b4se devadatte ñomā mäśkitṣe(m)/// b5///