🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

śpālmeṃ

Cite this page as:"śpālmeṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_śpālmeṃ (accessed 24 Jun. 2024).
 
Meaning:“excellent, superior”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:śpālmeṃ
Lexeme variants:śpālmeṃ; śpālmeṃn; śpālme
 
Number:singular; plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomśpālmeṃśpālmeṃśpālmeṃśpālmeṃ
voc
accśpālmeṃśpālmeṃśpālmeṃśpālmeṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śpālmeṃn

1A 313 b4ṣem pracar ; tanne śpālmeṃn taṃ ; puttiśparäṃ paṃ

śpālmeṃ

1A 13 a5tämyo knānmune ārki«śo»ṣyaṃ pukaṃ śpālmeṃ ke ne knānmune säm
2A 13 b1pñintu-kk ats tanaṃ pukaṃ śpālmeṃ kyalteniṣkramā(ntaṃ) (॥)
3A 15 a2weñlune kärsāl ke śpālmeṃ ke wärce äntā
4A 15 b2(akäṃt)sune kropñātrupavāṃ śpālmeṃ śpālunt kānikāñcās kulewās a«rä»mpātṣiṃ
5A 43 and 52 a5cindāma;ṇi (kāmant) 10σ ; śpālmeṃ krant āṣ;traṃ ārtäntsā ;
6A 43 and 52 b6sāmu(dtärṣiñi) (bhūtāñ) /// /// (śpāl)m(e)ṃ cämplune knā(nmā)näṣ sne
7A 62 a1a1 /// m· śpālmeṃ ; märkam(p)al : ymatunt
8A 104 b3täm kraṃ b3 /// (śpā)lm(e)ṃ pat śwātsi tāṣ wärce
9A 106 b1– – – – b1 /// m śpālmeṃ kulewāśśi kāpñe kulypal śkaṃ
10A 111 b4/// penu lānt praskañi śpālmeṃ klaṅkā lmoräṣ b5 ///
11A 112 b4ṅghā ñomiṃ kānikāñc śomiṃ śpālmeṃ – – – lmo b5 ///
12A 163 a4träṅ(käṣ) /// a4 /// (ś)pālmeṃ yokaṃ waraṃ tspo ///
13A 181 a2/// a2 /// okoyā śpālmeṃ pa /// a3 ///
14A 221 b3wäknā ; märkampal ; śpālmeṃ krañcän ; ār·· ///
15A 222 a6; mrosäṃśānt : cami-k śpālmeṃ ; śākyeṣiṃ ; riṣakyāp
16A 227-228 b4äñcaṃ lyalypūrā ; metrak śpālmeṃ ; pättāṃñkte ; märkamplaṃ
17A 227-228 b5wras· ; b5 metrakäṃ śpāl;meṃ käṣṣiṃ : puk«a/ä»ṣ puk
18A 231 b1: 4 lalturäṣ wa;rañ śpālmeṃ ; wākmtse b2
19A 234 a3/// a3 /// (kä)ṣṣiṃ śpālmeṃ metrakäṃ : pukäṣ pu
20A 239 a4; mrosäṃśānt «:» cami-k śpālmeṃ ; śākyeṣiṃ ; riṣakyāp
21A 240 a2brahmāyuy se ; kayurṣ śpālmeṃ : /// a3
22A 242 a2/// a2 /// (pu)ttiśparäṃ śpālmeṃ käl· /// a3 ///
23A 246 b3winā(sa)m (n)äṣ ; pukaṃ śpālmeṃ ; ārkiśoṣṣi ;
24A 248 a1pūk lkālaṃ wramnaṃ ; śpālme(ṃ) lkā a2naṣt
25A 270 a2(klyomänt) (metrakäṃ) (kāk) /// (śpā)lmeṃ wākmats mākis kāswac
26A 276 b4(ā)rāntiśparäṃ kälpnātär śikṣākāmesaṃ pukaṃ śpālmeṃ mäskatär • ॥ hetuphalaṃ
27A 289 a1(prā)kräṃ tampewātsäṃ pältsäkyo pukaṃ (śpālmeṃ) (sne) (lo)tklune puttiśpa(r)nac ākāl
28A 303 a5/// t· (mai)treyasamit postäk śpālmeṃ pekamät was pukis a6
29A 353 a6āklye yalkläṣmune śpālmeṃ pläślu(n)e(yäṃ)b1twaṃ : kläṣmune «†r»ñe«rvaṃ»
30A 353 b1pläślu(n)e(yäṃ)b1twaṃ : kläṣmune «†r»ñe«rvaṃ» śpālmeṃ träṅkiñc ptāñäktañ – – – – – (waṣtä)ṣ«†ä»
31A 355 a2ñi maṅkal ; pkaṃ śpālmeṃ ; puk cmoläntwäc ;
32A 355 a4ñi maṅka(l) ; (pukaṃ) (śpālmeṃ) (1) b1tsappraṃ
33A 356 a3tu ni maṅkal pukaṃ śpāa4lmeṃ : dhithya – – – – – – – – p
34A 380 a1näṣ nu waṣtäṣ la·tuñcsaṃ śpālmeṃ puk /// a2 ///
35A 391 a4: cam kāruṇikāṃ ; śpālmeṃ nāṃtsunt ; puk wrassaṃ
36A 392 b2(brāhmaṇa)b2pravarās trayaḥ 10(-5) /// (śpā)b3lmeṃ tre 10-5 na (h)i
37A 396.c b1b1 /// – mṣ· śp(ā)lm(eṃ) ts· /// b2 ///
38A 398 a5n(e)rvāṃ oṅkrac nātsu nervāṃ śpālmeṃ nervaṃṣī suk /// a6
39A 405 b3/// b3 20σ /// (śpā)lmeṃ ; okontu : akk
40A 433 a6; ṣotre nuna-k ; śpāl(m)eṃ /// 10σ a7
41THT 3185 b5wleṣātb5śpālme(ṃ) mahā – s·oṃ śo
42YQ III.11 b5b5 /// (śaśä)lpuräṣ śpālmeṃ āsānā lmäṣtär-m śpālmeṃ śwātsi
43YQ III.11 b5(śaśä)lpuräṣ śpālmeṃ āsānā lmäṣtär-m śpālmeṃ śwātsi yoktsiyo b6(rk) ///

śpālme

1A 219 b7kāt·· /// b7 tñi śpālme wita ///
2A 227-228 a1: caṣ jaṃbudvīpaṃ ; śpālme krañcäs ; wrasasyo ;
3A 405 b2rkampalṣi ; pñi pkaṃ śpālme ; puk lyalypäntu ;