🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kälpnātär

Cite this page as:"kälpnātär". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kälpnātär (accessed 20 May 2024).
 
Meaning:“to obtain, to manage [+ inf.]”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:kälpā-
Lexeme variants:kälpnātär
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:present
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:6
Valency:transitive
Voice:middle

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1kälpnāmārkälpnāmtär
2kälpnātār
3śālpat, kälpnātärkälpnāntär

Lexeme family

Occurrences

kälpnātär

1A 104 a2 /// knātsi ;kälpnātär; śwātsi yoktsi :
2A 157 b1i b1///kälpnātäryätkal cem cami kulew·
3A 206 b3/// b3/// indriskälpnātär/// b4/// ññ
4A 214 b3lyutār – – t puttiśparäṃkäl(pnā)tärmaitraṃpuk
5A 255 b6ksaluneyaṃ kalkam ke lotäkkälpnātärmāk wrasaśśi nṣäṣ śraluneyā
6A 276 b4– – b4/// (ā)rāntiśparäṃkälpnātärśikṣākāmesaṃ pukaṃ śpālmeṃ mäskatär
7THT 1411.e b2/// – ṣpäṃ kälpnātärykonā ā ñ·a
8THT 1564 a2/// a2/// ·ñ·kälpnātär॥ /// a3///
9YQ II.1 b6(sne) (lyutār) (ptāñkät) (puttiśparäṃ)(kälpnātär) (॥) (maitraṃ) (॥) (puk)