🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

puttiśparäṃ

Cite this page as:"puttiśparäṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_puttiśparäṃ (accessed 27 May 2024).
 
Meaning:“Buddha-lordship, -dignity, Buddhahood”
Word class:noun
Language:TA
Lexeme variants:puttiśparäṃ; puttiśparṇ
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomputtiśparäṃ
voc
accputtiśparäṃ
gen
loc
comit
inst
ablputtiśparnäṣ
perl
allputtiśparnac
caus

Lexeme family

Occurrences

puttiśparäṃ

1A 2 a1: kälpnāntär toriṃ ;puttiśparäṃ; wärṣṣältse :
2A 67 a5kāsu yāmluneyäṣ pkät nuputtiśparäṃ naṣ mät nu
3A 67 b2; kälpāl tām ;puttiśparäṃ: ṣäkk āṅkari ;
4A 67 b6b6/// lkām kälpoputtiśparäṃnäṣ penu opyāc klitār
5A 214 b2nt«†ä» ārkiśoṣi tuṅkiñluneyis mosaṃputtiśparäṃlame rināträ säm
6A 214 b3sne lyutār – – tputtiśparäṃkäl(pnā)tärmaitraṃ
7A 242 a2taṃ /// a2///(pu)ttiśparäṃśpālmeṃ käl· /// a3
8A 255 a1/// (osi)tṣ(i) āṣānik tmāṃ-ñu-wälts(-puklyi)(puttiśparäṃ)(kälpāt) (śtwar-tmāṃ) (päñ-wälts) (pu)klā
9A 255 a2säm penu kāruṇik tmāṃ-ṣäk-wälts-puklyiputtiśparäṃkälpāt śtwar-tmāṃ pua3(klā) (puttiśparṣin)ā(ṃ)
10A 255 a4pea4(nu) (käṣṣiśśi) (käṣṣi) tmāṃ-tri-wälts-puklyiputtiśparäṃkälpāt tri-tmāṃ päñ-wälts puklā
11A 255 a5penu kāsu kälko tmāṃ-puklyiputtiśparäṃa6(lpāt) (we)-tmāṃ we-wälts puklā
12A 255 a6a6(lpāt) (we)-tmāṃ we-wälts puklāputtiśparäṃwleṣātokät-wälts puklā
13A 255 a7penu puk knāṃnmāṃ okät-wälts-puklyiputtiśparäṃkälpāttmāṃ-ṣäk-wälts puklā
14A 255 a8säm penu āṣānik ṣäk-walts-puklyiputtiśparäṃkälpāttmāṃ puklā
15A 255 a8kälpāttmāṃ puklāputtiśparäṃwle(ṣ)āb1(t) (śtwar-walts) (pu)klā śol
16A 255 b2penu kāruṇik taryāk-päñ-pi-pu(k)ly(i) b2(puttiśparäṃ)kälpātśtwarāk päñ
17A 255 b2śtwarāk päñ pi puklāputtiśparäṃwleṣātśtwarāk puklā
18A 255 b3puklā wrab3(saśśi) (śo)l(aṃ) tmāṃ-ñu-wälts-puklyiputtiśparäṃkälpāteśtwar-tmāṃ päñ-wälts
19A 255 b3wleṣtārpañcmaṃputtiśparäṃ; kälpāte ; spārtwṣāb4(ṣt)
20A 265 b4täṣ bodhisatvāśśi cam cmolaṃputtiśparäṃ /// b5ñc«†ä»
21A 270 a6(kaknu) (mäskatär) /// (käl)p(e)puttiśparä(ṃ)spārtwṣā märkampalṣī wärkänt a7
22A 313 b4tanne śpālmeṃn taṃ ;puttiśparäṃpaṃ : try asaṃkhesaṃ
23A 313 b7ṣokyo nu tso{ṣ/p}ats :puttiśparäṃ; yśe k(raṃś) (wrasañ)
24A 327 a4/// a4/// ṣṣīputtiśparäṃkälpā – /// a5
25THT 1322.a b2kra(ñc) /// b2///(putti)śparäṃkä(lpāt) /// b3///
26YQ I.9 a4nu waṣtäṣ läñcäṣ ktsetsputtiśparäṃkälpāträ tmäṣ säm a5
27YQ I.9 b1/// (sne) (lyutā)r ktsetsputtiśparäṃkälpātviśikkonaṃ
28YQ II.1 b6/// (sne) (lyutār) (ptāñkät)(puttiśparäṃ)(kälpnātär) (॥) (maitraṃ) (॥)
29YQ II.10 a2säm metrakṣi bram ñkätputtia3(śparäṃ)/// – pälkās säm
30YQ II.13 b1weṣyo vajrāsānā lmoräṣ ktsetsputtiśparäṃkälpnāb2(nträ) /// ñ (t)ākeñc
31YQ II.14 a3se kuc ne näṣputtiśparäṃkälpo nasam puk praṣtaṃ
32YQ II.15 a1wināsamäś;śi waṣtäṣ ; läñcluneput;tia2(śparäṃ); 18σ

puttiśparṇ

1A 276 a5; metrak kä(l)p(ā)t ;puttiśparṇ «:» śaṅkhe – – ;