🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

märkampalaṃ

Cite this page as:"märkampalaṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_märkampalaṃ (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:“Law”; “righteousness, condition, dharma”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pelaikne
Lexeme variants:märkampalaṃ; märkamplaṃ
 
Number:singular
Case:locative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ntu

Paradigm

sgpldu
nommärkampalmärkampaläntu
voc
accmärkampalmärkampaläntu
genmärkampalis
locmärkampalaṃ
comit
instmärkampalntuyo
abl
perlmärkampalāmärkampaltwā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

märkampalaṃ

1A 49 a4ñomā wäl ṣeṣ ptāñäkte märkampalaṃ śā… /// a5 ///
2A 114 a5lyutār lyutār ñäktaśśi pättāññäktes märkampalaṃ ynāñmune a6 /// (wa)ṣtäṣ
3A 114 b5wlāṃñäktes lyutāräṣ lyutār pä(ttā)ñä(ktes) (mä)r(ka)mpalaṃ ynāñ(mu)ne b6 /// ṣām(nu)neyac
4A 260 b4 – – – – (tä)rkoräṣ ptāñkte märkampalaṃ wsokone kälpnānträ elant b5
5A 261 a6ptā(ñkät) (kä)ṣyāp kāsw (āk)ṣ(i)ññunt märkampalaṃ waṣtäṣ läṃtsam (mänt) (ne)
6A 302 a4wrasañ tsälpālune ākālyo ptāñkte märkampalaṃ wa a5 /// knānträ
7A 336 b5wrasañ tm-äk neṣ (pättāñä)kte märkampalaṃ wsokone /// b6 ///
8A 385 b4dharma utpanne : pälskaṣiṃ märkampalaṃ kākätkub5nt • cittaṃ saṃtsāra
9YQ II.12 b2(ptāñkät) (käṣyāp) (kāsw) (ākṣiññunt) märkampalaṃ waṣtäṣ läṃtsam mänt ne
10YQ III.3 b7 (wkänyo) /// (wät) märkampalaṃ ṣäk tmāṃ paräṃ kälpānt
11YQ III.3 b7paräṃ kälpānttrit märkampalaṃ śtwar tmāṃ b8 ///
12YQ III.11 a4keṃnn ats tāpärk ptāñkte märkampalaṃ wsokone kälpoṣ naa5(sam) (ṣom)

märkamplaṃ

1A 221 b6; metrakyāp krant ; märkamplaṃ : 70-6 pättāṃñäkte ;
2A 226 a2a2 (kā)śyapi ; pättāṃñäkte märkamplaṃ : waṣtäṣ laltuṣ ;
3A 226 a2ṣome ; śākyamūnis ; märkamplaṃ : (kā)swa-wsāl(u) ; – – –
4A 227-228 b4śpālmeṃ ; pättāṃñkte ; märkamplaṃ : – – – – – ; – – –