🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pukäṣ

Cite this page as:"pukäṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pUkäṣ (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:“all, every, each, complete(ly), total(ly), everyone, all (people/things)”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:po
Lexeme variants:pukäṣ; pukaṣ; pukuṣ
 
Number:singular; plural
Case:ablative
Gender:masculine; feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):-ñcäṃ
Nom. pl. (masc.):-ñś

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nompukpukpoñś, pukpont, puk
voc
accpoñcäṃ, pukpontsāṃ, pukpoñcäs, pukpont, puk
genpukispukispukispontāśśi, pukis
locpukaṃpukaṃpukaṃpukaṃ
comitpkaśśälpkaśśälpkaśśälpkaśśäl
instpukyopukyopukyopukyo
ablpukäṣpukäṣpukäṣpukäṣ
perlpu, pukā-k, pukā-kpu, pukā-k, pukā-kpu, pukā-k, pukā-kpu, pukā-k, pukā-k
all
caus

Lexeme family

Occurrences

pukäṣ

1A 1 a1poto ; tsraṣṣuneyā ; pukäṣ käl(pnā)a2l : yuknāl ymār-äk
2A 4 b5trāskaṣ-äṃ sām krośavati o(ka)b5r pukäṣ puk nkaluneyaṃ yäṣ tämne-k
3A 14 a1(tm-ä)k śkaṃ pñintwāśśi säs pukäṣ lyutār kāswone n-äm kuc
4A 163 b4/// b4 /// s«†ä» pukäṣ nu cesmäṣ /// b5
5A 218 a5; saṃsāraṃ wrassäṣ ; pukäṣ a6 /// ;
6A 218 a8: prūccamñeyo pe ; pukäṣ«†ä» l·· b1 10σ ///
7A 227-228 b5metrakäṃ śpāl;meṃ käṣṣiṃ : puk«a/ä»ṣ puk lo trikseñc ;
8A 234 a3(kä)ṣṣiṃ śpālmeṃ metrakäṃ : pukäṣ pu /// a4 ///
9A 298 b2āṣānikāṃ metraknac waṣtäṣ lanturäṣ pukäṣ pkā-k kleśās· /// b3
10A 313 a2täm sañce tām praṣta(ṃ) pukä«p/ṣ» pu – – – – – – (mä)n(e) «n/t»ā(m)
11A 315 and 316 b7käṣṣī nu oplaṃ lmo pukäṣ tpär pälkāl tāk täm
12A 334 b9/// b9 – ṣyāp pukäṣ ly· – – – – – – – – (ā)kläṣlye knānmānäṣ

pukuṣ

1A 124 a1tāṣ kapśiññaṃ ; platär pukuṣ puk : sem mäska