🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

n-äm

Cite this page as:"n-äm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_näm (accessed 12 Jun. 2024).
 
Meaning:“to be”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:nes-
Lexeme variants:n-äm
 
Person:third
Number:singular; plural
Tense/Mood:present
Pronoun suffix:plural
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:present
Stem class:1-2
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1nasamnasamäs
2naṣtnaś
3naṣ, naṣ-ñi, naś-śi, naṣ-äṃ, naṣ-äm, n-äṃ, n-ämneñc, n-äṃ, n-äm

Lexeme family

Occurrences

n-äm

1A 10 a5kätkoräṣ lāṅk ri worpun-ämcami korpā tāpärk kuc
2A 14 a1säs pukäṣ lyutār kāswonen-ämkuc ne täm
3A 121 a2a2/// lo praṣtn-ämśwātsiyis yä a3///
4A 191 a4/// ññ oki päśśäṃn-ämvājja /// a5///
5A 199 b5/// b5 tāpärkn-ämnati tampe m·· ///
6A 251 b7kumnässi : ṣoky= ākā(l)(n-äm); (ā)rśiśśi ; kāsu
7A 252 b7kumnässi : ṣoky= «o/ā»kāln-äm; ārśiśśi ; kāsu
8A 263 b3āṣānik praṣtac mälko śwātsin-äm: tämyo tu purpār
9A 318 and 319 a3lukäśnunt wmāri ; mrācaṃn-äm; /// a4
10A 325 b7/// b7/// kon-ämsne kleśumäṣṣ oki nu
11A 340 a6wältsantyo pūklā ; kätkontn-ämtāpärk ; śwātsiyis ñom
12A 340 a6pälko ; opyācn-äm; nea7(ṣā)
13A 367 a4aparāntik ṣūrmis oñant tṛṣṇan-ämtine /// b1
14A 404 b2/// b2/// śākun-äm• pā /// b3
15THT 1414.c b4b4/// – s·māṃn-äm– ///
16THT 1642.a a1a1/// ·y·kn-äm• okä – ///
17YQ I.2 b2metrak upādhyā mäskatsi āṣāṃn-ämkuc prakṣäl sasäkyāp bādharis
18YQ II.3 b2; (kupre) ne krin-äm; cam lkātsi :
19YQ II.3 b2; ke ne krin-äm; śalpatsi : 2
20YQ III.10 a4(ā)lās ālam wcanäṣ wākämn-ämptāñkät käṣṣi träṅkäṣ