Announcements

pältsäkyo

Cite this page as:"pältsäkyo". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pältsäkyo (accessed 04 Mar. 2024).
 
Meaning:“thought, mind, spirit”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:palsko
Lexeme variants:pältsäkyo; pältsäky=
 
Number:singular
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Case:instrumental
Gender:alternating

Paradigm

sg pl du
nom pältsäk pälskāñ, pälskant
voc
acc pälskāṃ, pältsäk pälskās, pälskant
gen pälskes
loc pälskaṃ pältskäntwaṃ, pälskāsaṃ
comit pälskaśśäl
inst pältsäkyo, pältsäkyokk
abl pältskäṣ
perl pältskā
all pälskac
caus

Lexeme family

Occurrences

pältsäkyo

1A 38 a3(pā)a3lat poñcäṃpältsäkyo///
2A 63 b2puk wrasas ṣya wkäṃpältsäkyoenäsmāṃ
3A 77 b5(kā)ruṇikāṃ ;pältsäkyo; knānmuneyo ; āṣträṃnyo
4A 95 a2pältsäkyoats a3/// ntär
5A 113 a5/// ·käṣ – – – ritāmpältsäkyoortuneṣiṃ rake(yo) a6///
6A 216 b1tāpärk wtākotā b1///pältsäkyomar näṣ mäb2(rsāc) ///
7A 229 a2/// ; āknatsaṃ ;pältsäkyo:
8A 277 b1॥ sn(e) tā – – –pältsäkyokārm· ka·ś· – – b2
9A 288 a5 ; (krant)(pältsä)a6kyo; napeṃsaṃ :
10A 289 a1/// (wāṣirṣiṃ) (prā)kräṃ tampewātsäṃpältsäkyopukaṃ (śpālmeṃ) (sne) (lo)tklune
11A 295 b2äntā ne madhyadhimātträpältsäkyopāsanträ
12A 295 b3– – – adhimāttramṛdupältsäkyopāsanträ
13A 295 äntā ne adhimāttramadhyapältsäkyob4
14A 296 b3b3riyäṣ lanturäṣ kritānikāṃpä(ltsäkyo)/// b4ne •
15A 309 b5metra b5/// (tā)rśonwātsäṃpältsäkyo: b6/// y·
16A 344 a5a5/// (sā)slu(ṃ)tpältsäkyopäklyoṣäs cam cāt(a)kṣ(i) (ma)b1(säk)
17A 354 a4pältsäkyokroplune kāsu :
18A 359 a21a21/// ·i· okpältsäkyokus ne talke yaṣ
19YQ I.4 a8sne träṅklunepältsäkyoṣom wlalune pälko
20YQ II.6 a8āṣānik klyoa8(m) (metrak) ///pältsäkyo ypeṣinäs wrassac oṅkälmāśśi wäl oki āpat ṣkārā sāspärtwuräṣ b1///
21YQ II.8 a6ortuneṣiṃ ;pältsäkyo; klyom metrak ;
22YQ II.8 a8/// (pä)ltsäkyo; ṣom lyukrā ;
23YQ II.11 a5॥ tmäṣ dhonaki manarkpältsäkyoaa6(ts) ///
24YQ II.11 a7॥ tmäṣ mogharāje manarkpä(l)tsäa8(kyo)
25YQ II.11 b6śāsträntwaṃ kupāraṃ māskyās arthantupältsäb7(kyo)
26YQ II.15 b4kapśaṃ rake ;pältsäkyo; kāsu skamat ;
27YQ III.8 b5॥ sne putkālunepältsäkyoṣāb6(mañi) ///
28YQ III.12 a3 krämpont pältsäkyoāa4(ṣānikāṃ)
29YQ III.12 b4citrarathe kātse kakmub4(räṣ) /// (krämpo)nt pältsäkyo tsru caṃ wināssi lek yāmuräṣ träṅkäṣ
30YQ N.5 a6tämyo cem mrädukpältsäkyosärkiñco śäk krant wra(mäṃ)

pältsäky=

1A 262 a1pältsäky=okāk ; mā cämpiṣ