🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

träṅktär

Cite this page as:"träṅktär". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_träṅktär (accessed 22 Jun. 2024).
 
Meaning:“to say, speak”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:träṅk-
Lexeme variants:träṅktär; träṅkträ; träṅktar; träṅträ; träṅtär
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:present
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:1
Valency:transitive
Voice:middle

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1träṅkäm, träṅkäm-citräṅkmäs, träṅkmäś-śi
2craṅkäṣt, träṅkät
3craṅkäs, träṅkäṣcraṅkär, träṅkiñc, träṅkiträṅktärträṅkäntär

Lexeme family

Occurrences

träṅtär

1A 96 a6 kärsnāa6(c) /// neyum träṅtär kus ne tom ṣtāmäntu

träṅträ

1A 49 b1wyār tämyo dharmarājik träṅträ /// b2 11σ
2A 103 a1 a1 /// kärṣtālune träṅträsruñcaññenaṃ ॥ – –
3A 124 b4yäṣ smäk«†ä» lyi wes träṅträ /// (ku)b5pre ne āmiśāyaṃ

träṅktär

1A 115 b1b1 /// (ku)l(e)yaṃ śkaṃ träṅktärnandavilāpa(ṃ) ॥ m·
2A 193 a2a1 /// a2 – – träṅktär kupre pa /// a3
3THT 1876 a1a1 /// – te träṅktär /// a2 /// pra
4YQ III.9 b1el wawu pudgalik el träṅktärtmäṣ śuddhodaṃ b2(nt)
5YQ III.10 b5säm tṣaṃ ysomo pissaṅk träṅktär kucc aśśi nu ptāñkät

träṅktar

1A 368 b1sām praṣt ṣaḍāyataṃ träṅktar /// b2 /// pūtäṅkātsi

träṅkträ

1A 289 b5/// räṣ : tämyo träṅkträ ; pärwat se ;
2A 366 a4lā – praṣtä jarāmaraṃ träṅkträ (10) 2 ॥ taṃne
3A 368 a4lkontāp praṣt sām nāmarup träṅkträ /// b1 /// ṣ
4A 384 a5wkäñyo kärsnānt : prajñi träṅkträ : ॥ vitarka :
5A 384 b3b3 svalakṣanaśśäl ritwāṣluneyā sa«ṃ»kalp«†ä» träṅkträ : saṃjñānilodutavṛtti • saṃjñiṣiṃ
6A 384 b5nāṃtsu märkampal säm vitark träṅkträ ॥ vicāra • tkālune
7A 385 b4nirvitpraski mrosklune träṅkträ : yasmiṃ caitassike dharma
8A 385 b5ritwo pälskaṣi märkampal nirvit träṅkträ • yadyogāc ca nirvin
9A 386 a1pälskaṃ yāmlune tanne wkäñyo träṅkträ saṃ nirvit nāṃtsu :
10A 386 a2plāntosäs prāmodya träṅkträ • oktasāṃ ytār yśeś
11A 386 a3a3 säm prāmodya plānto träṅkträ • ॥ cittakarmaṇyatā •
12A 386 a4säm a4 prasrabdhi tärkālane träṅkträprasrabdhiyis cämpluneyā kāswoneyäntu
13A 386 b2sne miyāṣlune säm avihis träṅkträ • yadvaśāt parāṃ «t/n»a«†ṃ»
14YQ II.11 a8mogharāje manark pä(l)tsäa8(kyo) /// träṅkträ mrāc täm kus mäskaträ
15YQ III.8 b3pissaṅkaṃ kälko el träṅkträptāñkät neṣontā b4
16YQ III.8 b4/// (pissaṅ)kaṃ kälko el träṅkträṣāmañi pissaṅkiss ats
17YQ III.8 b5wawu pissab5(ṅkaṃ) (kälko) (el) (träṅkträ) /// (wa)wupissaṅkaṃ
18YQ III.8 b5pissaṅkaṃ kälko el träṅkträsne putkālune pältsäkyo
19YQ III.8 b6pissaṅkaṃ kälko el träṅkträaśśeṃ b7
20YQ III.8 b8pissaṅkaṃ b8(lko) (el) (träṅkträ) /// kāṣāri kñukumäṣ cesmaṃ
21YQ III.9 a1 (pi)a1(ssaṅkaṃ) (kälko) (el) (träṅkträ) /// (tsopa)tsäṃ päññis śämlune
22YQ III.9 a6el wawu pudgalik el träṅkträprattika-ptāñkte wawu pudgalik