🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

śuddhodaṃ

Cite this page as:"śuddhodaṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_śuddhodaṃ (accessed 25 Jul. 2024).
 
Meaning:“Śuddhodana, PN”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:śuddhodane
Equivalent in other languages:Skt. śuddhodana-
Lexeme variants:śuddhodaṃ; śuddhadoṃ; śuddhatoṃ
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomśuddhodaṃ
voc
acc
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

  • śuddhodaṃ “Śuddhodana, PN” m
    sg
    nomśuddhodaṃ

Occurrences

śuddhodaṃ

1A 19 a4ñomiṃ lāts mācar ṣeṣ śuddhodaṃ ñomā wäl pācar rāhul
2A 118 a3gorapāde a3 /// hanuy śuddhodaṃśuklo(daṃ) (•) (droṇodaṃ)
3A 118 b3– – (kä)llālaṃ : śuddhodaṃ nu ; karṇe oki
4YQ III.2 a1/// (ja)tilṣinäs ārāntāsaśśäl pācar śuddhodaṃ lānt a2(car) /// riyac
5YQ III.2 b2lānt śaśärs śākkeśśi nātäk śuddhodaṃ wäl penu cab3(ṣ) ///
6YQ III.9 b1el träṅktärtmäṣ śuddhodaṃ b2(nt) /// ptāñkät käṣṣinā

śuddhadoṃ

1A 127 b5dīrghāyu /// b5 räṣ śuddhadoṃ wäl näṣ lyukr· ///
2A 149 a4koṣtar pontsāṃ kapila – – – – – – – (śuddha)doṃ wäl tpässi wotäk

śuddhatoṃ

1A 25 a1: pācar ñi tākiṣ śuddhatoṃ ñom wäl mācaa2(r) (ma)hāmāyā