🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

lāṃts

Cite this page as:"lāṃts". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_lāṃts (accessed 19 Jun. 2024).
 
Meaning:“queen”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:lāntsa
Lexeme variants:lāṃts; lāts; lānts
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):-āṃ
Nom. pl. (masc.):-añ

Paradigm

sgpldu
nomlāṃtslāntsañ
voc
acclāṃtsāṃ, lāṃtslāṃtsas
genlāṃtse
loc
comitlāntssaśśäl
inst
abl
perllāntsānā
alllāntsaclāṃtssac
caus

Lexeme family

Occurrences

lāṃts

1A 123 b1/// ·k· r māndri lāṃts b2 /// (m)āndriṃ
2A 123.a a4/// a4 /// (māndr)i lāṃts w· – /// a5
3A 324 b4·i /// b4 /// lāṃts pukaṃ klyomiṃ /// b5
4A 450 b5b5 /// ākṣñā-ṃ śivā lāṃts /// b6 /// ś·ikuneyis
5THT 2099 b2b2 /// ·i wā lāṃts /// b3 /// – –
6YQ III.1 a8(kule)wāsaṃ klyomiṃ ; śākiṣi lāṃts ; gautami : amokäntwaṃ
7YQ III.4 a1tmäṣ kuc yāmäs gautamṣi lāṃtspaṭṭīni träṅkäṣ a2
8YQ III.4 a6ne täm weñāṣt gautami lāṃts ṣñi a7
9YQ III.5 a5pärmāṃ mahāprajāpati gautami śākkeṣi lāṃa6(ts) /// kupre aśśi sām
10YQ III.5 b5acle pälkoräṣ gaupikā lāṃb6(ts) (träṅkäṣ) /// (o)ki
11YQ III.6 a5arṣaṣinträ a5 /// (śā)kkeṣi lāṃts tsaraṃ kanakyo ptāñkät käṣṣinac
12YQ III.7 a5täm kaklyuṣuräṣ gautami lāṃts ptāñkät käṣyāp-äkk ats a6
13YQ III.7 a8kupre ne gautamṣi lāṃts näṣṣ oki kärsālyi ṣeb1(ṣ)
14YQ III.10 a3kua3(s) /// – gautami lāṃts ptāñkät käṣṣiṃnac träṅkäṣ kus

lāts

1A 19 a4kotär ṣeṣ (ma)a4(hā)māyā ñomiṃ lāts mācar ṣeṣ śuddhodaṃ ñomā
2A 56 a3 /// (b)odhisatvāp mācar lāts wlāññäktes wājärr oki kräntsonāṃ
3A 56 b2neṣ kāweb2(ñc) /// (tmä)ṣ lāts sne tuṅk nāṃtsus kakärkunt
4A 68 a21 ॥ – – ·m(a)hi lāts puttiśparṣiṃ śäktālyi bodhisatveṃ si
5A 77 b3i b3 /// (bhā)drā lāts neṣinās cmolu opyāc klos
6A 78 b5– – – – – – b5 /// ॥ lāts pältskāt onta(ṃ) (säm)
7A 78 b6 /// • tmäṣ lāts ·ok· ās śa – – – –
8A 94 a5pācar ; ārāntāñcāṃ ; lāts mācar : o a6
9A 123 a5mar yu a5 /// lāts lā – waṣti… a6
10A 355 a2; oṅkaläm ; śaśi lāts śkaṃ : tu ñi
11THT 1486 b4/// ṣ·a rilāts ca – /// b5
12THT 2013 a2– – /// a2 /// lāts wlā ñ· /// a3
13YQ III.1 a1/// (sā)m«†ä» träṅkäṣ śākkeṣi lāts mahāprajāpati gautami lywāa2(-ñi) ///
14YQ III.1 b7(kus) ṣurm tāpärk śākkeṣi lāts mäccāk kar kappās sāryā
15YQ III.4 b8träṅkäṣ mänt ne gautami lāts ptāñkät käṣyāp mosaṃ
16YQ III.5 a8waa8(rpiśke) /// (aśä)nyo gopikā lāts nyagrodharāmac pälkoräṣ träṅkäṣ
17YQ III.6 a8(käṣṣi) /// (tmä)ṣ«†ä» gautamṣi lāts āmpi tsarnaṃ wsā yokäṃ
18YQ III.6 b7tāś-śitäm kaklyuṣuräṣ b8(ts) /// (kana)k«†ä» wleṣe mänt
19YQ III.9 a51 ॥ tmäṣ gautami lāts pältsäṅkāṣ kus aśśi tom
20YQ III.10 b4pyāmāb4(nant) /// (l)āts träṅkäṣ äntā ne śāriputrāṃ