Announcements

mosann

Cite this page as:"mosann". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_mosann (accessed 27 Feb. 2024).
 
Meaning:“um...willen (postp. + gen.)”
Word class:uninflected
Word subclass:preposition
Language:TA
Lexeme variants:mosann; mosan; mosaṃ
 

Lexeme family

  • mosaṃ

Commentary

Translation by Thomas and Krause 1964: um...willen (postp. + gen.)

Occurrences

mosann

1A 65 a6ṣñikek nu cu wenäṣlismosannats näṣ b1
2A 273 a4nu nervānac ritwont rake tkäl(ṣa)ntāa4(s) (:) (wasäṃ)(mosann)(ats) (akṣris) (kaśaṃ) (yäñc)

mosaṃ

1A 15 a4a4– – smāṃ yalismosaṃālu ype pic
2A 41 b4b4mosaṃwas puk rinä(smāṃ) ///
3A 41 b5b5cesmimosaṃm= āṣāṃ was a…
4A 103 a3/// kältsont dhātuntu tākäṣlismosaṃṣälypa… a4///
5A 113 a3/// a3/// yalismosaṃtsarā e(ṃ)ts· – ·kä
6A 115 b3nāñimosaṃpättāñkät ///
7A 134 a4/// (a)räṃpāt kāwält(e)näṃ yalismosaṃe /// a5///
8A 145 a2ñwaṃ sukuntu kāckentu aräṣlis(m)osaṃśtwar mañsaṃ y· ā
9A 199 b6/// b6– – kemosaṃne omäskenäṃ ///
10A 214 b2/// nt«†ä» ārkiśoṣi tuṅkiñluneyismosaṃputtiśparäṃ – lame rināträ
11A 220 b6; trik(a)ntās ; omäskenäś;śimosaṃ: 60-5
12A 253 b4pukismosaṃnātäk ; pākär nāṃtsu
13A 254 a2 (ta)träṅkuñcäs wrasas mroskäṣlismos(aṃ)– – – –
14A 269 and 290 b3(ñäktas) (nape)b3näśśi kāsu yalismo(saṃ)(lywā-m)
15A 277 a8lapaśä – – – ñcämṣi klopāṣlis(m)o(saṃ)b1/// ॥ sn(e)
16A 288 b4pāṣānak ṣulaṃ (klyomänt) (meträ)kyāpmosaṃārwar y(atsi)
17A 299 b3suk lkātsi pukismosaṃ:
18A 313 b6puk saṃsārṣinäs ; wrasaśśimosaṃ; ṣomāp ṣomāp pāk
19A 321 b7b7/// mäśkitāṃ mroskäṣlismosaṃtsarā entseṃ tāṣ ṣyärke
20A 321 b8ṣ kä – – – smosaṃpenu tāṣ parnontsāṃ puttiśpar
21A 343 b1b1– ṣñi ākālissmosaṃypey{e/i}s tālorñe mā śk{e/aṃ}
22A 356 b5– m klopant wasäṃmosaṃ
23A 405 b5ets risāt ; wasäṃmosaṃ; śol ka ///
24A 407 a5/// a5/// säṃmosaṃ• tämyok tu tāpärk
25A 430 b4b4/// tām tuṅkiñluneyismosaṃtmäk tāma – ///
26A 460 b2/// b2/// pyāṣtäṣlismosaṃ॥ na cchādayati •
27PK NS 1 a4mar kuleyismosaṃ; kāpñe śol nakäb1t
28THT 2468 a2/// a2/// ·ś·mosaṃpāpṣun· /// a3///
29YQ I.1 a6klyomänt meträa6(kyāp)(mosaṃ)(ārwar) (yatsi)
30YQ I.3 b1 ālu kāsu yalis mosaṃtäṣ säs mkälto penu
31YQ II.1 b5: wkäṃ wäknā saṃsārṣinās klopantyo wāwneskunt ārkib5(śoṣi) (tuṅkiñluneyis)(mosaṃ)(puttiśparäṃṣi) (lame) (rinātä)r
32YQ II.9 b8kemosaṃne ;
33YQ III.4 a5tme ñuk ptāñkät käṣyāpmoa6(saṃ)///
34YQ III.4 b8gautami lāts ptāñkät käṣyāpmosaṃ

Bibliography

Thomas and Krause 1964

Thomas, Werner, and Wolfgang Krause. 1964. Tocharisches Elementarbuch, Band II. Texte und Glossar. Heidelberg: Winter.