🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

śwāl

Cite this page as:"śwāl". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_śwāl (accessed 15 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “flesh, meat”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:śwāl
Lexeme variants:śwāl
 
Number:singular
Stem:present
Stem class:5
Case:nominative; accusative
Gender:alternating

Paradigm

sgpldu
nomśwāl
voc
accśwāl
gen
loc
comit
instśwālyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śwāl

1A 7 b5tāk : tämne-k āyśwāl; puskāsyo ; mälkoñcsaṃ
2A 11 b6näṣ nu cesm-äk āyäntuśwāl
3A 12 b2(tri)b2t p(enu) (ce)sm-äk āyäntuśwālysār krāṃ yokyo puk
4A 38 a2ykonā säm śoś koṣāśwāl/// (pā)a3lat poñcäṃ pältsäkyo
5A 67 a3caṃ tñi saräs puskāsśwālāṅka a4/// ñco
6A 72 a2wlamträ was tāloṣ sekaṣ-ämśwāl– – – a3/// ·sk·
7A 98 a6ne ñäktañ talkeṣiṃ ysārśwālwar pat śwā b1
8A 151 a3॥ wiki(śtwarpiñcinäs) ṣpät koṃsaṃśwālkapśiññā tämnäṣtr-äṃ ॥ wikipäñpiñcinäs
9A 284 a4/// a4/// ñcämśwāl: sä /// a5
10A 284 b4b4/// ntsāss okiśwāl/// b5/// (tso)pats
11A 295 a7wsāṣiṃ imeyo cami kapśiññäṣśwāllātäa8ṅkānträ • käntantuyo puklā
12A 295 a8puklā kätkeñc cami kapśiññäṣśwāllātäṅkātsi aratär cam
13A 341 b1; cem mäñcānt :śwā(l)(mā) (śwā)t mäccāk ;
14A 341 b3 b3(ant)uṣ ;śwāltāpim ypā ; tmis
15A 348 a3a3/// ṣtāṃ kapśiñäṣśwāltoriṃ tsälp a4///
16A 399 b3b3/// śkā-k śk(ā-)kśwālwrātäṅkāṣmetrak träṅkäṣ
17THT 1411.f b3b3/// ·ā tarṣiṃśwālpuk le – ///

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.