🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tmis

Cite this page as:"tmis". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tmis (accessed 25 May 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:tmis
 
Number:singular
Case:genitive
Gender:neuter

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

tmis

1A 54 a1tmäṣṣ aci kalpasyotmisoko wärpnā(tär) /// a2
2A 300 a7käntu koyäṣ pre purpāctmiso a8/// ·y·
3A 333 a9mät näknäṣtärtmispe /// b1///
4A 340 b7 (:) (koṣā)wā śoś ;tmi(s)(ca)ṣ oko ; pär«k»sāt
5A 341 b3śwāl tāpim ypā ;tmiscaṃ oko ; wärpnātär
6A 436 a3ttu träṅkäṣ ākṣiññit wasäṃtmisarth ptāñkät träṅkäṣ camā
7YQ I.2 a3/// – ; eṣtmismem kaś ; yärm