🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

cami-k

Cite this page as:"cami-k". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cami-k (accessed 24 Jul. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:cami-k
 
Number:singular
Case:genitive
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

cami-k

1A 222 a6(ontaṃ) ; mrosäṃśānt : cami-k śpālmeṃ ; śākyeṣiṃ ;
2A 222 b2gokālik ñom ; ṣeṣ cami-k ; waṣtäṣ laltu ;
3A 239 a4ontaṃ ; mrosäṃśānt «:» cami-k śpālmeṃ ; śākyeṣiṃ ;
4A 239 b3gogālik ñom ; ṣeṣ cami-k ; waṣtäṣ lalntu ;
5A 295 a5ne ñi kāsu yāmäs cami-k näṣ omäsk(eṃ) pälskā kuyal