Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

kuyal

Cite this page as:"kuyal". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kUyal (accessed 04 Dec. 2023).
 
Meaning:“why”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Lexeme variants:kuyal; kuyall; kyal
 

Lexeme family

  • kuyal
    • kuyalte

Occurrences

kuyal

1A 30 a2a2kuyalśkaṃ c«m»olac ñāss aru
2A 30 kuya(l)///
3A 30 a4kuyal///
4A 76 and 83 a2– – – k ;kuyalpa – skāwiṣ
5A 76 and 83 a3malywäntāṃ ; lāntune ;kuyalārtimār : 1 ॥
6A 79 b1(paprä)ku sne kaci sekuyalśe(rttā)r • oṅk träṅkäṣ
7A 92 a1l m· ;kuyala2
8A 92 a2kāpñe – – ;kuyalmā śol läntäṣ :
9A 92 a3 /// ;kuyalnu täm ; śurāmyo
10A 92 a5lo ; psumār-ñi ;kuyallykäly lykäly tuṣt-ñi :
11A 92 a6/// rṣant ṣem ;kuyaltu näṣ ; śaśrāṣt
12A 92 b1kuyaltäm sne maṅk ;
13A 92 b4(kā)pñeyäṣ ; tsro nandekuyalśot : 9 ॥
14A 99 a1kar wu paśu – – – –kuyaltäm tu kāpñe ñu
15A 100 b5/// hā klyaum nātäkkuyaltäm ñuk risāte sne
16A 101 b5; kuc yāmwā ;kuyalpälkse-ñi : 2
17A 106 b6/// klyomiṃkuyalmā naṣäṃ kākmart ॥
18A 107 a2wṣeññe cam kälpāt nandekuyaltu ckā – – a3
19A 121 b3k pärkontu mäskaṃtär :kuyalmā yä b4///
20A 126 b1॥ yayā /// b1kuyalm(ā) ñuk – ·s·
21A 126 b4b4käm ṣñi nukuyalmā käntsā /// b5
22A 130 b4pä /// b4///kuyaltu nande praski mā
23A 168 a5(ñä)ktasaṃ oṅkrac śol naṣkuyalnu tä /// a6
24A 180 a5nu·ñi·r· /// /// r·kuya(l)täm mā tā a6
25A 201 b3b2/// b3– – – – –kuyalśe /// b4– – – – –
26A 215 b2nṣā tukär yät ;kuyalmā prakte ; kälpitār
27A 255 b6kuyalmā näṣ tre mañsā b7 (śolṣinäs) (skeyas) (tärkoräṣ) pälkont
28A 256 a2kuyalmā näṣ me(trakäṃ) ;
29A 260 a4kuyalmā eśe ; yatār-äṃ
30A 266 a2s pur(o)h(i)tās śl= āmāśāskuyalnu näṣ waṣtäṣ mā
31A 266 b4ntäṣ pkänt waṣt lamamkuyalmā /// b5s
32A 269 and 290 a6(kuyal) (tsälpo) (na)a7sam ; tanne wkänyo ;
33A 278 b2täṣ ; pältsäṅkāṣ ;kuyalpat tṣā lmo :
34A 295 a5kuyalmā näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ
35A 297 a4/// a4c •kuyalmā was ārśok camā
36A 300 a7kuyalmā oṅkrac śol śāwās
37A 309 a2a2/// lwaṃ :kuyaltṣaṃ ta a3///
38A 323 a4pi /// a4lekackuyalnu lymāṣ /// a5
39A 332 a7– – – – – – abhidharm kus ṣurmkuyalnu tāpärk /// (trä)a8ṅkäṣ
40A 343 a1träṅkäṣ kuc ypam ///(kuya)a2l(pa)t ñi enaṣlune mā
41A 356 b3– – (kāp)ñ(e) āriñc pācarkuyal··– – kṣe śwā(ts)i eṣṣ-äm
42A 397 b4• ॥ codake träṅkäṣkuyalnu b5/// dhyānann
43THT 1143 a5/// a5/// –kuyal·ā /// b1///
44THT 1854 a2/// a2/// nasamkuyalmā /// a3///
45THT 2102 a2· ākṣiññu mäk·mp·l mämkuyalmā lä /// a3
46THT 2264 a1a1/// –kuyal·/// a2/// pa
47YQ I.6 b5kuyalśkaṃ smale träṅkäm
48YQ II.2 a7 yomuräṣ krant ; käṣṣiṃ ñi ; ṣñy āñcäm kulypam ;kuyalmā cam ; sem
49YQ II.10 b8kuyalmā näṣ wätkā(ltsuneyo)
50YQ III.2 a6kuyaltäṣ ptāñkät käṣṣi ātläśśi
51YQ N.3 b1kuyalmā näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ

kuyall

1A 114 a1kuyallaśśi saṃ wraṃ ;
2A 114 kuyallaśśi mäccek ; ṣāmnune
3A 145 b3wākma – – – ·sä –kuyallaśśi cami pa – –
4A 215 b3(trä)ṅkäṣ pracar purṇa(bha)dre :kuyallaśśi täṣ was vaiśravaṃ
5A 216 b3tāpärk näṣ rib3(ñcär) ///(kuya)llaśśi ceṣ manarkāñ b4
6A 269 and 290 b2kuyallaśśi ptāñkä(t) (käṣṣi) ///
7A 311 b4kuyallaśśi täppreṃ ; märkampalṣi
8A 318 and 319 a8(kuya)llaśśi ; kātkmāṃ waṅkmāṃ
9YQ I.7 a2(pracar) (purṇabhadre) (:) (kuyall)(aśśi) (täṣ) (was) (vaiśravaṃ)
10YQ II.4 b2(kuyall)(aśśi) (ceṣ) (ma)narkāñ bādhariṃ raryuräṣ

kyal

1A 7 a3kyalmā näṣ tā(maṃ) a4
2A 8 a2kyalmā näṣ penu cami ṣñi amok lkātsi
3A 9 b5kyalmā kärsnāt : ॥
4A 36 a3(tämne) a3pat nukyalnäṣ mā sa… ///
5A 42 b4kyaltu ///